Ritualer

At skrive og arbejde med ord og fortællinger er energiarbejde på præcist samme måde, som hvis du arbejder med shamanisme eller andre former for spirituelt arbejde, blot bruger vi på skriverejsen bevidst ordene og deres energi.

Her er det essentielt at alliere sig med nogle gode ritualer, som sætter den indre kurs og forbinder dig til Kilden og det, du ønsker at få kontakt med. Igen og igen. Gentagelse er et nøgleord.

Indre fokus og forbindelse

Hvorfor? Fordi ritualerne hjælper os med at åbne op og samle energien. Ved at gennemføre ritualer finder vi indre fokus og skaber forbindelse til både kreativitet og Kilde. Og når vi gentager ritualerne igen og igen, åbner vi op for gentagelsens magi, som kan noget særligt, den hjælper os med at tune ind og finde tilbage til det sted, hvor vi har forbindelse.

Tillid

Husk at tillid skaber forbindelse. Så uanset, hvilke ritualer du vælger at have i forbindelse med dit skrivearbejde, så hav tillid til dem. Ha’ tillid til din proces og dit skrivearbejde.

Troens kraft

Ritualer lærer os noget om troens kraft. Når vi tror, skaber vi håb. Åbninger. Og vi skaber en slags landingsplads for det, vi tror på. Uanset hvad du tror på og hvordan det skaber resonans i dig, er gode ritualer en kæmpe gave. I livet og på skriverejsen.

Prøv dig frem og lad aldrig dine ritualer stivne, lad dem være i bevægelse

Prøv dig frem i din skriveproces. Lad dufte, musik, dit skrivelys, bevægelsen i dans eller gåture, alt det, der pirrer dine sanser eller sætter dig fri af tankernes tyranni, bane vej ind og forbinde dig med det, du har intention om at opleve gennem skrivningen. Det, du ønsker at forbinde dig til og sætte fri.

Gør dig til slyngveninde med fortællingens kraft. Ha’ tillid til processen og dit skrivearbejde. Find nogle ritualer, som er gode for dig og gør det på din helt egen måde.

Det er dig, som giver ritualerne kraft og betydning, det er dig, som åbner op via den symbolik og de handlinger, du gennemfører.

På skriverejsen kan ritualer f.eks. være

  • At skrive morgensider (eller aftensider)
  • Tænde et skrivelys inden dagens skrivning
  • Sige eller skrive en bøn
  • Gennemføre en skrivedans inden dagens skrivning (det gør jeg ofte selv, det giver både flow og jordforbindelse, meget kreativitet sidder gemt i kroppen og vil gerne bevæges løs)
  • Meditation
  • Opvarmningsøvelse
  • Røgelse
  • Særlig skrivemusik
  • Mantras

Book and candle

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: