Skriveskolen for Fortællersker

Du har sikkert opdaget det, hvis du følger lidt med her i mit skriveunivers. Jeg har dedikeret mit virke til en anden slags skrivning end den, vi normalt støder på og er bekendt med. Jeg kalder det skriverejsen.

Det er ikke en produktorienteret rejse som sådan, med mindre du da vælger at se på dig selv som produktet. For skriverejsen handler allermest om dig og din indre proces. Den handler om, at du har en indre, veludviklet fortællerske, som kalder på dig via din skrivelængsel med en invitation til at kigge indenfor og folde det ud, som gemmer sig bag længslen. Gennem ord og fortællinger.

Bag skrivelængslen. Bag mure af modstand og frygt for at fejle. Bag alt det, der står i vejen. Der finder du hende. Din vise kvinde.

Din vise kvinde

Din vise kvinde er hende, som begynder at vågne, når du møder op og skriver hende. Det er din indre stemme, en stille og kraftfuld stemme, din sjæls stemme og din kvindekraft. Hun vil gerne skrives og fortælles. Hun har noget på hjerte og du er hende.

Skriveglæde, natur og historiemedicin

Skriverejsen handler også om glæden ved at skrive. Den handler om kreativitet. Det gør godt at få åbnet op og lade kreativiteten risle igennem sig. Til det skaber jeg skriveafsæt og øvelser, som du kan arbejde med og skrive ud fra på din måde.

Mange skriveafsæt og øvelser er forankret i årstiden og naturen spiller en stor rolle. Ja, i skrivecirklerne inviterer jeg sågar til ture ud, hvor du arbejder med naturen og din intuition i forhold til skriverierne. Du vil opleve, at vi kontinuerligt arbejder med den energi og kraft, som er til stede på de forskellige årstider. Vi forbinder os til det, vi allerede er en del af og lærer at forstå os selv bedre.

Når vi gør det, skriver vi i nuet. Vi er forbundet og det er bl.a. her, at fortællingerne kan nå os. Når vi er mødt op og har gjort os modtagelige. Vi lærer årstiden og de forskellige tidspunkter på årshjulet og i processen bedre at kende og det gør vi via egne ord. Når vi skriver. Det findes alt sammen bag tunge tanker, frygt og modstand.


Brug dine skriverier som spirituel praksis

Du vil snart opdage, at du kan bruge dine personlige skriverier som en kraftfuld spirituel praksis, som efterhånden kan være med til at befri dig for alle de gamle, udslidte historier. Historier, som tynger dig og holder dig fast på et sted, du for længst er vokset fra. Fortællinger, som holder dig skakmat i din komfortzone. Du oplever, at du kan skrive dig og ud af det fængsel, du forbavses, forundres og fortrylles til stadighed. Når du altså møder op og skriver.

Du oplever, at skrivning kan være terapeutisk, især når livet er svært og du opdager, at du får uvurderlig hjælp til at bygge bro og skabe nye åbninger gennem fortællingens kraft.

Og er du med i en skrivecirkel vil du opleve, at de andre kvinder lytter, løfter og støtter dig. Det gør de i henhold til reglerne for Den Hellige Cirkel, som så fint er formuleret af Julia Cameron. Den Hellige Cirkel er en del af alle skrivecirkler og intuitive skriveworkshops.

I pagt med årshjulet og i kærlighed til processen

Som underviser og guide i skrivebjergene hjælper jeg dig hjertens gerne med at finde ind til hende. Din vise kvinde. Din fortællerstemme, den indre stemme. Det gør jeg bl.a. ved at skabe de rum, som jeg tilbyder på mine online skrivekurser og på intuitive skriveworkshops m.m.

Når der er ord i din jord

Og jeg hjælper dig også med at genfinde din skriveglæde. Du er nemlig skabt til at skabe og som kvinde er det essentielt, at du bruger din iboende kreativitet og skaberkraft. Det er sundt, livgivende og forløsende.

Det kan gøres på mange måder og områder i vores liv, men har du skrivelængsel er det ganske sikkert, fordi Skriverejsen på den ene eller anden måde kalder på dig. Der er ord i din jord.

På skriverejsen øver vi os på at lytte og skrive det, vi hører.

I pagt med årstiderne og årshjulet lærer du at forankre dig, du bevæger dig via din intention og giver dig selv lov til at folde ud via fortællingens kraft. Jeg byder på skriveafsæt og øvelser, som åbner op og styrker dig i din proces og på din skriverejse uanset hvad det handler om for dig. Lige nu.

Rumpasser i det magiske rum

Jeg viger ikke fra min intention og den forpligtelse, jeg har som rumpasser i det rum, hvor vi barsler med hjertets fortællinger. Jeg træder ikke ud af min rolle og agerer dommer eller bøddel, jeg overrasker dig ikke med pludselig indfald fra min veludviklede korrekturmoster. Du kan ikke overtale mig til at agere indre censor, så du får ret i dine fejlagtige antagelser om, at du ikke er værdig og at du ikke kan skrive.

Jeg er din intuitive guide i skrivebjergene. De rum, jeg holder, er kærlige, rummelige og magiske rum, hvor fortællinger kan lade, berige, berøre og forvandle os. Hvor vi deler, lytter og er med det, der er.

Vi vikler os ud

På Skriverejsen handler det ikke om så meget om retstavning, grammatik eller alt det vi lærte i skolen og på livets vej. Her handler det faktisk ofte om at aflære meget af alt det, vi blev vist og påskrevet, men som på ingen måde tjener os eller vores skriveglæde i dag. Vi afskriver det.

Vi er nødt til at vikle os selv ud af alt det, vi mere eller mindre frivilligt fik viklet os ind. Og så starter vi igen. Vi skriver og fortæller nye og anderledes historier, som i virkeligheden er ældgamle. De kvindelige fortællinger. Vi bærer dem i os og de bærer os, når vi giver dem ord at ånde og leve igennem.

Og hvad så med bøger i maven og digte, som du drømmer om at få udgivet?

Det opstår undervejs og i processen, hvis det skal være sådan. Men ofte handler skrivelængslen som udgangspunkt om noget helt andet. Den handler om din længsel efter dig selv Den handler om dig og din måde at være i livet på. Som kvinde.

Intuitiv skrivning

Hvad vil det egentlig sige at skrive intuitivt? Er det det samme som at bruge sin intuition? Og hvorfor hører frygt, modstand og den indre censor med, når vi begiver os ud på en intuitiv skriverejse?

Intuitiv skrivning. Er det det samme som at bruge sin intention?

Mange formoder at intuitiv skrivning er det samme som at bruge sin intuition.

Det er det og det er det ikke.

For hvis du siger, at din intuition fortæller dig, at du skal skrive noget bestemt og at du så skriver det fra dine tanker og fra det mentale felt, så er det ikke intuitiv skrivning.

Ikke at vide

Der er her mange går galt i byen og det sker primært på grund af usikkerhed i forhold til ikke at vide. Men ikke at vide er en magisk forudsætning for at skrive intuitivt og tage imod det, der vil skrives gennem dig.

Det er en fordel ikke at vide.

Men hvordan skriver man så intuitivt?

Når du skriver intuitivt, bruger du din intuition MENS du skriver

At skrive intuitivt er at give slip på alle formodninger og skriver sig ind.

Her lader du din intuition guide dig undervejs, mens du skriver.

Det kan du kun lære ved at øve dig. Du sætter en proces i gang, du går vejen og du ved, at øvelse er en essentiel del af rejsen.

Hvordan kan man vide om man skriver intuitivt?

Når vi skriver intuitivt, bliver vi ofte overraskede over det, der skrives gennem os. Det er ikke noget, vi har tænkt eller formuleret på forhånd. Vi frydes, vi forundres og sidder tilbage med en følelse af, at noget skrev sig gennem os.

Lytteskrivning

Det føles anderledes at skrive intuitivt. Når vi bevæger os fra hovedet og ind i sjæl og hjerte, er det som om vi lytteskriver i stedet for at taleskrive. Der er stor forskel og eventuelle læsere kan også fornemme det.

Vejen til at skrive intuitivt er bl.a. at stille dig åben og undrende overfor det, der vil møde dig, når du skriver. Og selve det at skrive er vejen. Det er ikke et spørgsmål om at tænke først og heller ikke om at udtænke en plan for det skrevne. Det er en anden slags skrivning.

Skrivning er vejen, inspirationen møder dig undervejs

Intuitiv skrivning fordrer, at du vover at kaste dig ud på usikker grund i den første kreative fase. Intuitiv skrivning kræver at du vælger at være modig.

Skrivning er vejen. Og inspirationen møder dig undervejs. Lad mig citere Picasso:

Inspiration exists, but it has to find you working.

Frygt, modstand og indre censor er en del af rejsen

En ting er sikkert. Frygt, modstand og den indre censor er en del af skriverejsen.

For når vi via den intuitive skrivning bevæger os ud af vores komfortzone, aktiverer vi ofte de mekanismer, der vil forhindre os i at komme i fare. Tag for eksempel den indre censor. Den er et levn fra gamle dage og den bor i den del af hjernen, hvor det handler om overlevelse. Egentlig vil den bare beskytte os, men det er en misforstået form for beskyttelse, fordi den ofte er medvirkende til, at vi ikke gør det, vi drømmer om. Den vil gerne holde os i vores komfortzone.

At lære den indre censor at kende, for hvad den egentlig er, er derfor en del af det at skrive intuitivt.

Ellers bliver du bremset på din vej. Af dig selv.

Lad ikke din indre censor få det sidste ord

Frygt, modstand og indre censor eller kritikeren, som nogle kalder det, aktiveres, når du bevæger dig ud af din komfortzone og det gør du næsten med garanti, når du skriver intuitivt og kaster dig ud i den første kreative fase.

Her er det at mange bakker ud eller vender tilbage til den trygge sfære, hvor man skriver fra tankerne og kontrollerer det skrevne. Man ønsker ikke at møde sin frygt eller det, der står i vejen. Det kan være helt ubevidst, at du danser udenom og gør det, du plejer.

Men kræver det virkelig, at man møder sin frygt, oplever sin modstand og lærer sin indre censor at kende på godt og ondt, hvis man vil skrive intuitivt og fra sjæl og hjerte?

Svaret er ja! Det findes ikke uden.

Naturligvis er det forskelligt, i hvor høj grad frygten har tag i os og der er mange måder, den indre censor kan operere og agere på. Men fælles for alle er følgende regel, som gælder på Fortællerskens Vej.

Det, der står i vejen, er vejen. Som fortællersker skriver vi os igennem.

Intuitiv skrivning kan give dig adgang til

Intuitiv skrivning kan bruges på mange områder, hvis du vil have fat i andet end det, der bor i dine tanker, vante tankemønstre og udenfor din komfortzone.

Intuitiv skrivning kan over tid give dig adgang til

  • Din indre visdom
  • Din stille stemme
  • Din sjæls drømme og ønsker
  • Dit sande jeg
  • Din vise kvinde
  • Uspoleret kreativitet og original skrivning
  • Magi og synkronicitet
  • Din indre styrke
  • Øget selvtillid og tro på dine kreative evner
  • En åbning til skjulte talenter (skyggen)

Du kan ikke på forhånd vide, hvad der vil åbne sig for dig undervejs i processen, hvis du øver dig på at skrive intuitivt, men du kan hjælpe det på vej ved at alliere dig med intentionens kraft.

Intentionens kraft

Din intention er essentiel. Hvad ønsker du dig af din intuitive skrivning? Hvad er dit formål?

Og det kan være meget subtilt. Det kan være et stille kald, en genklang, noget som hvisker i dit øre. Det er sjældent højrøstet og gemmer sig ofte bag burde og skulle.

Det subtile, det stille, det, der får længslen til at danse, er et fint pejlemærke. Her handler det ofte om sjælen og ikke om egoet.

Skrivelængsel er ingen tilfældighed, det er ofte et kald fra sjælen.

Får jeg en vejledning i, hvordan jeg formulerer min intention, hvis jeg deltager på et af dine skrivekurser?

Det gør du selvfølgelig og det er en essentiel del af pensum i Fortællersken Intuitiv Skrivning, som jeg lancerer i en ny udgave til høst 2023.

Skal man have et mål med sin skrivning

Hvis du deltager på et af mine fortællersken skrivekurser er et mål med skrivningen ikke nødvendigt. Husk at vi skriver intuitivt.

Et mål kan begrænse dig, fordi det ofte tager dig ud på en lineær skriverejse fra A til B og hvor du oplever kontrol i forhold til at nå frem til det ønskede mål. Du kan let snuble i dit ego.

Hvis du har brug for motivation, så tænk i stedet på, hvorfor du skriver og hvad dit formål er. Heri ligger din intention.

Når vi kender vores formål, vores intention, er det langt nemmere at skrive fra sjæl og hjerte.

Lidt mere om intentionens kraft

Wayne Dyer betragtede intention som en kraft i universet, som muliggør skabelse af alt, hvad der er til. Intention er således ikke noget, man gør eller tilstræber, det er snarere en energi, som vi allerede er en del af. Han forklarer intentionen som et energifelt, der er fuldt tilgængeligt for alle og som vi kan aktivere og bruge til at skabe positiv fremgang i vores liv.

En af måderne at få kontakt til energifeltet af intention er at droppe kampen, fordommen og mistilliden til livet og i stedet at søge harmoni med det, der omgiver os.

Ved at hengive os til det subtile, naturlige flow og bevidst at søge harmonien, giver vi plads til at vores dybeste ønsker kan manifestere sig. Wayne Dyer fortalte, at retningen for vores dybeste ønsker dukker helt naturligt op til overfladen, når vi giver slip.

Og det er præcist det vi ønsker os som fortællersker.

Vi ønsker at give slip og lytte, så vi kan skrive det, vi hører.

 

 

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: