Kunsten at finde en fortælling

En kvinde gik ud for at lede efter en fortælling. Det var hendes intention. Indeni var hun helt tom, hun havde absolut ingen anelse og spurgte du hende, om hun var inspireret, ville hun ryste på hovedet og svare nej. Men så ville hun fortælle dig, at det ofte er, når vi er mindst inspirerede, at vi skriver de bedste fortællinger. Og ræven, som fulgte hende i hælene, ville nikke samtykkende.

En kvinde gik ud for at lede efter en fortælling og med sig som frænde havde hun en ræv. De mødtes ved daggry, som er tidligere nu hvor det er blevet forår. Natten revnede og et gardin blev trukket fra. Himlen var tavs og naturen holdt vejret.

Kvinden var ikke inspireret, alligevel gik hun ud, for hun vidste noget mere om processen. En erfaren fortællerske var hun og oplevede ofte, at inspirationen først kom, når hun var begyndt at skrive. Mange kommer aldrig rigtig i gang, de stivner i tankerne, fordi de tror, at de skal vide det hele på forhånd.

”Det er løgn” sagde ræven og nu var det kvindens tur til at nikke.

”Lad os gå fortællingen i møde.”

Det gjorde de så, mens dagen voksede sig større og lyset blev mere markant. Intentionen førte dem på vej. På et tidspunkt kom de til en lysning midt i den skov, de var gået ind i. Historieskoven. Og uden at have en rejseplan eller en GPS stødte de på en gammel brønd af den slags, der tager imod ønsker.

Kvinden og ræven smilede i kor og kvinden fiskede en gammel mønt frem dybt i lommeforet. Hun lod den dumpe ned i brønden og et plask lød fra dybet efterfulgt af en hæs stemme.

”Du er kommet, fordi du leder efter en fortælling. Du er kommet, fordi du har en intention. Du har skænket mig en mønt og givet mig dit ønske. Lad mig nu opfylde det. Sæt dig og lyt, så skal jeg fortælle dig en historie.

Magiske morgensider, 4. april 2021
Fra min egen skriverejse, Lene Frandsen (c)

Kunsten at finde en fortælling

Fortællingen ovenfor om kvinden, ræven og ønskebrønden siger det hele.

 1. Du behøver ikke at være inspireret, inden du begynder at skrive
 2. Du behøver ikke at vide, hvad du skal skrive
 3. Du skal blot gå i gang med at skrive, så vil inspirationen møde dig undervejs

At skrive med intention

Når vi skriver intuitivt, starter vi med at skrive efter at vi har formuleret vores intention. Intentionen hjælper med at sætte den indre kurs og den aktiverer et usynligt felt i os, der som en magnet vil tiltrække det, der er ingredienser til det, vi vil skrive. Måske lyder det utroligt, men det er sådan det er. Og ikke at vide kan være en pokkers god ting, fordi det skaber en åbning. Når vi ikke ved, har vi ikke fyldt hovedet og tankerne med en masse gods, der kan stive og blokere i processen. Vi går ud i vildnisset med vores pen, vi lægger spor.

Intuitionen er dit kompas og den tvinger dig til at være til stede i nuet, for det er sådan intuitionen virker. Fra det ene øjeblik til det andet. Derfor kan du sjældent tænke dig til, hvad du vil skrive, du er nødt til at møde det blanke papir og skrive dig ind i tillid.

Lad historier og fortællinger folde sig ud i processen, lad inspirationen møde dig undervejs. Når du skriver intuitivt, ved du præcist i det rette øjeblik, hvilken drejning fortællingen vil tage. Lige dér.

Intuitionen er flydende ligesom livet. Den er ikke fikseret, statisk eller ubøjelig. Den diskuterer ikke, men røber ganske enkelt i hvert øjeblik, hvad der sandt. Lige nu. Derfor er stilhed og bevidsthed om at være til stede i nuet også en gudegave, når det handler om at blive bedre til at lytte og følge sin intuition. Også når du skriver.

Intuitionen guider dig i nuet

Din intuition guider dig i nuet. Fra det ene øjeblik til det andet. Således kan du ikke planlægge at gøre noget bestemt på forhånd eller konsultere intuitionen i forhold til at blive sikker på din færd. Sådan fungerer det ikke. Intuitionen er flydende og direkte forankret i livets kilde. Råd og anvisninger dukker op, efterhånden som du har brug for dem, ikke før og ikke siden.

Det intuitive sind er en hellig gave og dets rationelle sind dets tro tjener. Vi har skabt et samfund, der ærer tjeneren, men som har glemt gaven.”
– Albert Einstein –

Ud af hovedet og ind i sjæl og hjerte

Når vi skriver intuitivt og gennem pennens kraft bevæger os ud af hovedet og ind i sjæl og hjerte, sker dér noget magisk. Vi er ikke længere fastlåst i tankernes forsøg på logik eller bundet af fortidens historier. Vi skriver os fri. Og dybt i os bor der fortællinger, der over tid kan hjælpe os til heale og finde vores kraftcenter som kvinder. Det er her din skrivestemme kommer til udtryk og finder sit naturlige leje.

Intuitiv skrivning handler i høj grad om at forlade hovedet og alle formodninger om “hvordan”. Og du kan kun skrive intuitivt, hvis du vitterligt skriver, for intuitionen fungerer kun i det givne øjeblik og hverken i for- eller fremtid. Derfor kan du tænke dig til det, der vil skrives gennem dig. Du er nødt til at skrive.

Kraften i pennen

Du kan samle energi og blive en slags ordmagiker, en fortællerske, som samler sin kraft i pennen. Det kræver øvelse, træning og disciplin, javist, men din belønning er så meget desto større. Skrivning er ikke noget, vi kan gøre oppe i hovedet eller forestille os, med mindre vi da udtænker et særligt plot eller vil noget helt præcist med det skrevne. Det er en anden form for skrivning.

Vil vi have kontakt til det, der bor i sjæl og hjerte og vil vi folde inderlige fortællinger ud, der kan guide os og lyse som fyrtårne på vores egen indre rejse, så må vi slippe kontrollen og hengive os til intuitiv skrivning.

Skab rum og mød op

Det essentielle på skriverejsen er kontinuerligt at skabe rum og give plads til at fortællingerne kan lande. At du indstiller dig på en modtagelig kanal. Resten dukker op undervejs. Vejen bliver til, mens du skriver, værktøjer og teknikker vil dukke op og nye døre vil åbne sig, mens du skriverejser og lader ordene føre dig på vej.

Det er også i den proces, at du finder din egen skrive- eller fortællerstemme.

Loren Cruden siger så fint:

“Techniques are directionless without grounding and connecting to Source,
they are a style without subtance.”

De fleste værktøjer og løsninger opstår organisk og undervejs

De fleste veje, værktøjer og løsninger opstår organisk undervejs og i processen. Du får præcist det, du skal bruge, hvis du altså møder op og begynder at skrive. Hvis du lader dig bremse af tilsyneladende manglende værktøjer, redskaber, inspiration, tid m.m., befinder du dig stadig i frygtens lejr og i din komfortzone.

Når du først skriver, danser og bliver bekendt og måske endda tryg ved kreativitetens dans, ebbe, flod og skiftende rytme, så får du vished om, at alt det, du behøver og trænger til undervejs, vil møde dig og falde ”ned i din turban”.

Tillid skaber forbindelse

Det er den tillid, ja endda den vished, der er med til at skabe forbindelse til kreativitet og fortællingens kraft.

Skriv din sjæl, skriv din sommer

Den 1. maj starter min eSkrivekursus Sommersjæl.
Det er et inderligt skriveforløb for kvinder.
Du skriver din sommer, du skriver din sjæl.

Du vil få mulighed for at danse mellem landskaber med din pen. Det indre og det ydre. Det ydre landskab i maj er et frodigt sted, men hvordan ser dit indre landskab ud på samme tid? Hvilke følelser byder sig til? Dufte? Fortællinger og minder?

Det er kraftfuldt at forankre sig i årstiden. Hvert skrivebrev er tilknyttet sin sommermåned og det går du på opdagelse i. Via ord og fortællinger bevæger du dig med energien. Afsæt og øvelser vil hjælpe dig på vej og fortællingerne, du skriver, vil skænke dig historiemedicin.

Sommersjæl sætter den indre kurs

Hver måned folder sig ud som et landkort. Det indre og det ydre. Du går på opdagelse via skriveafsæt og fortællinger, du sætter ord på det, der rører sig indeni og opdager, at særlige fortællinger knytter sig til. Og når en måned er gået, samler du op, inden du bevæger dig videre.

Har du mødt særlige frænder?
Fik du ledetråde? Budskaber?
Og hvilke fortællinger knyttede sig til?

Leg med det og gør det på din helt egen måde. Det er din skriverejse. Din sjæls sommer.

Materialet i Sommersjæl, inspiration, skriveafsæt og øvelser hjælper dig med at skrive cyklisk. Du lærer at bruge energien, at dyppe pennen i det, der ér og så øver du dig i at skrive intuitivt og fra sjæl og hjerte.

I pagt med årshjulet

Vi kan lære os selv at både leve og skrive cyklisk. Det, som jeg kalder at skrive i pagt med årshjulet. Og når vi gør det igennem et stykke tid og kommer hele vejen rundt på årshjulet for så at starte forfra og gøre det igen, begynder vi at opdage noget. Vi kan praktisere gentagelsens magi.

Men i Sommersjæl er vi naturligt til stede i sommeren. Vi er bevidst om det indre og om at søge det, der gør os godt. Det kan skrivningen også hjælpe med. Lad ord og fortællinger åbne op for det, du måske ellers danser udenom. For det er nemlig ikke kun det ubehagelige, vi gerne vil undgå. Mange af os er endnu ikke gået igennem glædens port. Det kan Sommersjæl hjælpe dig med at gøre.

Hver gang årshjulet drejer

Hver gang årshjulet drejer og jeg står på et sted, hvor jeg har stået før og alligevel aldrig har været, har jeg vished om, at der er en underliggende rytme i livets dans.

Der er magi i gentagelsen og der er stor kraft og styrke i at blive en del af rytmen og øve sig på at danse med i stedet for at kæmpe imod.

Når vi fejrer særlige tidspunkter og festivalerne på årshjulet, uanset hvilken tro og retning vi hælder til, når vi mediterer på elementernes kraft, når vi besøger steder, som kalder på vores sjæl, når vi står under månen, stjernerne eller mærker solens stråler på vores hud, så skaber vi en åbning til noget, som er større end os, men som vi samtidig er en del af.

Hver årstid sin kraft

Hver årstid har sit element, sin energi og sin kraft. Om foråret er det luften, om sommeren er det ilden. Det skal vi også skrive os ind i i Sommersjæl.

At dyppe pennen i sommeren

Det er kraftfuldt at dyppe pennen dybt i sommeren og forankre sig i det indre. Det skaber balance. Vi kan med stor fordel invitere naturen og dens processer ind i vores eget liv og forankre os i den cyklus, som vi allerede er en del af.

Lad naturen hjælpe dig

Der en skjult skønhed og kraft i naturen og når du åbner dig selv, føler du dig tæt på det guddommelige, tæt på jorden og tæt på vandet. Se efter skønheden og magien bag det tilsyneladende.

Hver gang årshjulet drejer

Hver gang årshjulet drejer og jeg står på et sted, hvor jeg har stået før og alligevel aldrig har været, har jeg vished om, at der er en underliggende rytme i både jord og univers. Det er som subtil musik og min sjæl kan allerede dansen. Årshjulet lærer mig bl.a. om magien i gentagelse og om den øvelse, det er, at finde rytmen og danse med i stedet for at kæmpe imod.

At lære om årshjulet gør vi allerbedst ved selv at forankre os i det. Skrive i livet og fra det, hvor vi befinder os. Lade årshjul og årstider hjælpe os på vores færd og lade de kreative processer fungere som spejl for vores egen indre rejse.

Kreativiteten arbejder nemlig i selvsamme cyklus som alt andet i naturen.

Din intuitive skrivecoach

Sommersjæl er et eSkrivekursus. Det betyder, at der ikke vil være en ydre cirkel. Du skriverejser på egen hånd, men kan til enhver tid konsultere mig som skrivecoach og guide i skrivebjergene.

Jeg trækker også gerne et plantekort til dig fra den keltiske tradition, som kan være din plantefrænde igennem sommeren.

Sommersjæl starter den 1. maj. Du finder invitation, detaljer og tilmeldingslink herunder.

SOMMERSJÆL

Et inderligt skriveforløb for kvinder
starter den 1. maj 2021

Sommersjæl – invitation og detaljer

Sommersjæl – klik på billedet ovenfor for tilmelding

Som deltager i Sommersjæl får du

 • 4 inspirerende skrivebreve for hver måned: maj, juni, juli, august
 • Dit plantekort fra den keltiske tradition. Jeg trækker kort til dig og du får ideer til, hvordan du kan skrive og arbejde med planten som frænde.
 • Du lærer sommeren og dig selv at kende på en helt ny måde
 • Du finder ro og indre retning i en urolig tid
 • Du mærker din sommerkraft
 • Du høster og du gør dig klar til efterår, når forløbet lakker mod enden
 • Du oplever glæden ved at skrive og magien i fortællingens kraft
 • Du starter eller genstarter din skriveproces fra et nyt sted og skaber grobund for nye fortællinger

Ekstra: Har det din interesse, kan du gratis rekvirere en kopi af min eBog om Spirituel Skrivning.

Pris for 4 måneder skriverejse gennem sommeren

Pris DKK 1200,-

Beløbet er inklusive moms

Tilmeld dig ved at klikke på billedet ovenfor eller LIGE HER

KLIK HER FOR FLERE DETALJER OM FORLØBET

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: