Eventyr som guide på den indre rejse

Mine ord til dig i dag kunne også have haft overskrift “eventyrlig selvhjælp”, for det er nemlig det, eventyrets kraft kan. Du kan bruge din skrivning og de eventyr, du skriver undervejs og i processen, som en slags guide og hjælp på den indre rejse. Det kan måske lyde lidt for eventyrligt, men faktisk er det helt sandt.

Det første hold af Fortællersken II Eventyret sluttede i maj måned. Det blev en forrygende skriverejse og en stor succes. Næste hold starter den 1. september og jeg har åbnet for tilmeldinger.

Hvad kan eventyret?

Eventyr hjælper os med at se udveje og finde nye veje. De inviterer os kærligt til at turde stå ved os selv, vi skal turde ”ikke at vide” hvad vej, vi skal gå og endda give os selv lov til at fare vild. Vi må også vove at blive bange og usikre undervejs i tillid til, at vi alligevel finder krukken for enden af regnbuen.

Gennem eventyr kan vi få kontakt til vores sjæl og eventyret har på den måde sin helt særlige kraft.

At fortælle eventyr kan trænge igennem skjold og barrierer, som det sprog, du bruger til dagligt og i tale, ikke er i stand til. Eventyrets kraft bryder mure ned og åbner hjertet. Fortællingerne og især dem med det eventyrlige islæt løfter os op på et andet niveau og tager os samtidig et spadestik dybere. Eventyret skænker os perspektiv og giver os helt nye briller.

Og de historier og eventyr, som bevæger mest, er selvfølgelig dem, som er fortalt med hjertet.

Fortællinger med et eventyrligt tilsnit

Jeg oplever selv, hvordan jeg åbnes og får lettere ved at lytte og instinktivt forstå endsige subtil information, når en fortælling får et eventyrligt tilsnit. Måske fordi vi er genetisk disponeret for eventyr og fra gammel tid og gennem generationer har været vant til at lytte til historier og eventyr, som forklarede og viste vej på sin helt særlige måde?

Og hør nu her! Hold øje med den gave, for du kan gennem dine egne eventyr få de svar, du søger og finde den kraft, du manglede. Du vil få serveret løsninger og døre vil åbne sig undervejs.

Vinterskrivning

Tradition i de mundtlige fortællinger

Et eventyr er en fiktiv historie som ofte har folkloristiske karakterer som feer, hekse, elverfolk, trolde, kæmper og talende dyr. De har deres tradition i de mundtlige fortællinger, men på mit skrivekursus Fortællersken II, som starter den 1. september, fremkalder vi eventyrerne ved at skrive intuitivt og trække på den kilde, som allerede findes i os.

Urkraft og magi

Eventyr hjælper os også med at skabe kontakt til vores urkraft og opdage de kræfter og den styrke, som vi alle besidder. Også dig! Magien bor i dig selv.

Du kan bruge eventyr og eventyrfortælling til at arbejde med din psyke og forstå, hvad der virkelig giver dig energi og tænder din ild. Eventyr kan på en særlig måde hjælpe dig med at blive af med dårlige vaner, du lærer at overkomme forhindringer og springe ud i lyset, præcist som du er. Du er både heks og prinsesse på én og samme tid.

Du kan med andre ord skrive dig på vej og bruge eventyret som kime til både skriveglæde, personlig udvikling og magi. Kun fantasien sætter grænser.

For jeg kan love dig én ting. Din forestillingsevne er en del af gaven og det er blandt andet det, der gør rejsen gennem ord, fortællinger og eventyr så kraftfuld. At vi kan se det for os og skrive os ind, at vi kan vandre i indre landskaber, mærke, sanse, se og føle. At vi kan sætte ord på og lade ordenes kraft og energi lede os på vej.

Eventyr falder os naturligt

Jeg gør det selv hver morgen, når jeg møder op og skriver mine magiske morgensider. Her støder jeg ofte på små fortællinger eller eventyr, der på sin helt egen måde viser mig håbet og troen på den nye dag. Gennem ordene åbnes mit hjerte på ny og jeg finder mod og kræfter, som jeg ikke troede, jeg havde.

Kunsten er at komme ud af hovedet og ind i sjæl og hjerte og det skal vi selvfølgelig også øve os på i Fortællersken II, Eventyret.

Hvorfor lige eventyr?

Hvorfor jeg har valgt eventyret som tema for mit nye skrivekursus Fortællersken II, som er en selvstændig fortsættelse af Fortællersken? Jo ser du, det var nu egentlig eventyret, som valgte mig. Ikke alene har “eventyr” været mit solhvervsord her i 2019, men det har også nærmest givet sig selv. Eventyr falder os naturligt.

Eventyrlige kvinder

Jeg har nu igennem 5 år haft kvinder i skrivecirkelforløb, på skrivekursus og intuitiv skriveworkshop, og er dér en genre og lyd, som går igen uden at vi har gjort noget særligt for det, så er det eventyret.

Det er som om, at hvert eneste kvinde gemmer på et hemmeligt eventyr-gen, en nøgle, der kan åbne døre som andre nøgler ikke kan. Det sker helt naturligt og i processen. Og når eventyret kommer til syne i skrivelandskabet, ændrer stemmen sig. Lyden bliver en anden og sjælen begynder at lytte og forstå.

Vi skaber os selv ved at fortælle

Vi skaber os selv ved at fortælle. Har du tænkt på det? Ord er ikke bare, de har en særlig energi og kraft og er ikke bare informative, de er også formative. De former os og derfor er det en gave, når vi gennem eventyr og fortællinger kan udvikle vores sprogbrug og ordforråd og skrive os ind i en sfære, som blot var et fatamorgana før. Om natten skaber vi historier i vores drømme, de handler om os selv og symbolsproget er som personlige myter, der taler til hjertet og viser os, hvad der er sandt. Eventyret kan hjælpe os med at finde nye udveje og veje, det åbner os for sjælens vej.

Symboler får også en vigtig rolle i Fortællersken II.

Eventyr og sjæleguider

Du vil opdage, at eventyret ligger gemt i dig og bare venter på at blive hentet frem. Du vil efterhånden indse, at du har indre ressourcer, som du slet ikke har taget i brug endnu. Du er kun lige begyndt at folde det ud, som allerede bor i dig og det er aldrig for sent at fatte pennen og byde eventyret op til dans.

Sharon Blackie siger det således:

“We think we make them up, the myths, the stories and dreams which so richly define the human imagination. But what if they have an existence that’s independent of us? What if they come to us as psychopomps – a beautiful old word of Greek origins which means soul guide? How then do we learn to listen to them, to see them and work with them?”

Det er en spændende tanke og ikke så langt fra den erfaring, jeg selv har gjort mig i mit daglige arbejde med fortællingerne og deres kraft.

For hvad hvis fortællingens kraft og eventyrets i ditto i virkeligheden eksisterende uafhængigt af os og kommer til os som en form for sjæleguider? Hvordan kan vi lære os selv at lytte til dem, at ære dem og at arbejde med dem gennem ord og skriverier?

Red heart shaped tree

Historiens hjerteslag

Vidste du, at enhver fortælling og eventyr har et hjerteslag? Og at du ved at finde rytmen i hjerteslaget kan finde ind til historiens kerne

Det kan være svært at definere en historie eller et eventyr med bare ét ord. Men hvis du lytter til hjerteslaget af dit eventyr, kan du ganske sikkert fornemme det. Historiens puls kan være en følelse, f.eks. frygt, generthed, mod, selvtillid, glæde …

Ved blot at udskifte ordet med et andet, kan du faktisk genfortælle historien/eventyret ved at bruge et sprog, der aspirerer til frygt, generthed, mod, selvtillid eller glæde.

Derfor er det en god ide at dit eventyr tager udgangspunkt i egne følelser. Følelser, du kender og som du mærker eller har mærket på en stærk måde. Uanset om eventyret handler om dig selv eller du skaber en fiktiv karakter, er følelser et godt udgangspunkt for eventyret.

Læring og intuitiv skrivning

Det skal vi også lege med i Fortællersken II, som byder på et godt mix af både læring og intuitiv skrivning. For det handler ikke om at tilegne sig intellektuel viden om eventyrskrivning, snarere er det en rejse, hvor vi med få men gode værktøjer giver os selv lov til at danse frit og lade eventyrerne skrive os.

En eventyrrejse i 4. dele

 1. Heltindens Rejse
 2. Heksens Univers
 3. Arketyper og Eventyr
 4. Hverdagsmagi

Som det ofte er, når jeg skaber mine forløb eller skriver fortællinger og eventyr, så sker det meste i processen. Jeg havde ikke på forhånd tænkt, at hver del af Fortællersken II skulle have sit særlige tema, men ikke så snart var jeg kommet i gang, før jeg vidste det. Det lod sig skrive.

Hver del byder på læring, der munder ud i at bruge fortællinger og eventyr på din egen livsrejse og i dit virke. Hverdagsmagi.

Sit eget eventyr

Fortællersken II er sit eget eventyr, eftersom jeg giver plads til, at forløbet kan udvikle sig i den retning, det falder naturligt. Selvom jeg snart har skabelon og skriveafsæt klar, så vil der være plads til at tage det op og ind, som vi støder på undervejs. Det bliver et organisk forløb, hvor vi også sammen går på opdagelse i eventyrets kraft og uden tvivl får vi øje på noget, vi ikke på forhånd kunne tænke os til.

Vi lader vejen vise os vej.

Heltindens Rejse

Heltindens Rejse

I Heltindens Rejse, som er 1. del lærer du om de 3 faser på rejsen og skriver dig ind. Du sætter din egen heltinde fri, mens du lytter til eventyrets hjerteslag og opdager, hvordan du kan justere, hvilken tone det skal danse til. Øvelse gør mester, så det er ikke noget, du skal kunne på forhånd. Tværtimod.

Kast dig ud i det

Du får et skriveafsæt, som hjælper dig med at “kaste dig ud i det”. Og du kan bruge eventyret eller fortællingen som en guidet meditation, hvor det er din stemme, der fortæller eventyret. Det kan blive en del af din indre power. Hende der kastede sig ud i det.

Eventyrkort og symboler

Jeg trækker et eventyrkort til dig, du indsamler symboler og holder ikke alene øje med dig selv i processen, men også med det som opstår undervejs. Ser du, du kan nemlig gennem dine egne eventyr få de svar, du søger og finde den kraft, du manglede. Du vil få serveret løsning og døre vil åbne dig undervejs.

Heksens Univers

Heksens Univers

Når vi når frem til 2. del af Fortællersken II, træder vi ind i Heksens Univers.

Der er mange definitioner på en heks, alt efter, hvem man spørger og hvor man søger information henne. Men ofte er det en kvinde, som tillægges magiske evner. I eventyr er heksen ofte en personificering af det onde, men sådan er det ikke nødvendigvis i Fortællersken forløbet. Selvfølgelig kan en heks være ond, som alle mennesker kan være det, men det at være heks kan betyde så meget mere end det.

Hvad nu hvis det at være heks i virkeligheden er noget positivt og kraftfuldt for en kvinde ikke mindst, når hun bliver ældre. Og hvad nu hvis du kan finde nogle af de kræfter og magiske evner frem i dig selv, som du kan modellere og gøre til dine egne?

Trylleformularer, remser og magiske opskrifter

I Heksens Univers skal vi skrive og lege med trylleformularer, ord og remser, magiske opskrifter og eventyr, der alle kredser om heksen.

Hvem mon heksen for dig? Det skal vi udforske, lege med og skrive os ind her i 2. del af Fortællersken II. Heksen er også en arketype, men jeg håber, at vi efter denne del har fået et nuanceret og broget billede af heksen og hendes univers.

Her kommer det til at handle om heksekunst, tryllerier, trylleord og remser. Magiske opskrifter og planter, der er frænder. Du skriver eventyr om heksen og hendes kraft og du får rig lejlighed til at lege, mens du skriver og bliver måske din helt egen heks?

Plantekort fra den keltiske tradition

Jeg trækker et Plantekort fra den keltiske tradition til dig, der kan følge dig på denne del af rejse og som du kan lære at kende og skrive dig ind.

Eventyrets struktur, broer og krisepunktet i fortællingen

Du lærer om eventyrets struktur og hvordan du kan bygge bro mellem sektionerne og føre din fortælling videre. Du får forståelse af eventyrets krisepunkt (point of crisis) og så lærer du heksens Book of Shadows at kende, hvis du da ikke allerede gør det.

Det, du lærer og får erfaring med, kan du både skrive ind i dine eventyr og fortællinger og bruge i dit eget liv, hvis det taler til dig. Det er helt op til dig, hvad du tager med dig fra forløbet og hvordan du vil bruge det fremadrettet.

Arketyper og eventyr

Eventyrets arketyper

Når vi når frem til 3. del af Fortællersken II er temaet arketyper og eventyr. Her får du rig lejlighed til at gå på skrivende opdagelse i forskellige arketyper og lade dem medvirke i dine eventyr. Vi har naturligvis fokus på eventyrets arketyper, men andre som fylder eller har fyldt meget i dit liv vil også få ordet.

Skyggen

Det handler om følelser og særlige karakteristika. Og så handler det om skyggen, for vi ved ofte instinktivt, at vi selv rummer alle delene i eventyrerne og er alle de karakterer, vi skriver om. På den måde kan vi få stort udbytte af og blive overrasket over at lære flere (nye) sider af os selv at kende, sider som måske tidligere har gemt sig i skyggen. I Fortællersken II lader vi skyggerne danse.

Jeg trækker igen kort til dig, denne gang et særligt Arketype-kort, som du kan bruge som afsæt og hente budskaber fra. Lad eventyret skrives.

Det er ikke et studie i arketyper, men du får lejlighed til intuitivt at skrive nogle af arketyperne ind i dine eventyr. Til det får du ledetråde, nøgleord og andre remedier og igen er legen og eventyret den afgørende faktor.

Vi skriver i livet

På samme måde som i Fortællersken I skriver vi i livet. Eventyret går ikke udenom livets genvordigheder, problemer eller mørke. Tværtimod. Eventyret favner det hele og byder både lys og skygge velkommen. Det er som musik i både dur og mol og du lærer at spille begge dele. Og fordi eventyret er sprængfyldt med symboler, er det let for de fleste at tune ind på deres kraft og bruge dem aktivt i fortællinger og eventyr.

Fortællersken II - Eventyret

Vil du med på eventyr-skriverejsen?

Har du lyst til at være med? Du vil opdage, at eventyret ligger gemt i dig og bare venter på at blive hentet frem. Og lader du dig ikke bremse af hverken frygt, modstand eller indre censor, alt det, der står i vejen, men bruger du det aktivt og lader det blive en del af dine eventyr, så får du et springbræt til indre styrke og et værktøj, som mange vil misunde dig.

Hun er dér. Mellem linjerne og dybt i dig selv. Den vise kvinde. Hun er din fortællerske, din drivkraft og intuition og hende, som ved. Du behøver ikke længere at spørge andre. Spørg hende. Giv hende plads og rum og hav en intention om, at du nu vil lytte til hende og følge hendes visdom og råd. Hun kalder via din skrivelængsel og hun har gaver med til dig.

Vi kan vække hende til live og give hende plads, når vi møder op og tager vores skrivelængsel alvorligt. Vi kan formulere en intention om, at vi skaber rum og skriver for at lytte til hendes stemme. Vi kan tage på skriverejse, en indre pilgrimsfærd gennem ord og stemninger, en rejse, hvor vi hengiver os og lytter til det, vores sjæl synger om. 

Fortællersken II er en selvstændig fortsættelse af Fortællersken. Her inviterer vi eventyrets kraft ind i skriveprocessen. 

Kan jeg være med, selvom jeg ikke har deltaget i Fortællersken I?

Selvfølgelig kan du det! Selvom det kan være en fordel, at du har deltaget i Fortællersken I og lært den kreative cyklus at kende og fået den grundlæggende introduktion til intuitiv skrivning, som du gør her, kan du sagtens springe direkte ind i Fortællersken II, hvis det er eventyret, dit hjerte banker for.

Blot du som udgangspunkt

 • Har tillid til dig selv i den kreative proces
 • Har mod på og lyst til at skrive og lege med eventyr
 • Er i god kontakt med din indre pige ELLER har en intention om at komme det gennem leg og eventyr
 • Er glad for eventyr, symbolik og mytologi
 • Er indstillet på at hengive dig til skriveprocessen i hele forløbet (kurset varer 4 måneder) og samtidig være en del af skrivecirkel (hemmeligt rum på Facebook), hvor vi deler af fortællinger, eventyr og proces OG bevidner hinandens rejse. Deling er heling og i Fortællersken er skrivecirklen og det hjertevarme, kreative fællesskab her en forudsætning for et virkelig givende forløb for alle.
 • Har en god skrivedisciplin ELLER du er indstillet på at øve dig og finde en god vej og måde, som fungerer for dig. Du ved, at disciplin åbner op for magi eller som Gabrielle Roth siger det: Do you have the discipline to be a free spirit. Jeg hjælper dig hjertens gerne på skrivevej!
 • Er i stand til at blive hos dig selv og respektere de andres processer. Du ved, at du skal hverken skal fixe eller guide de andre på deres vej i skriveforløbet her. Du er et kærligt vidne.

Fortællersken II - Eventyret

Skal du være med? Husk at du får ravnerabat ved tilmelding senest den 31.07

Hvis mine ord har vækket noget i dig og du mærker lige dele fryd og frygt eller simpelthen bare ved, at du skal være med, så tøv ikke for længe.

Ved tilmelding senest den 31. juli får du ravnerabat og sparer 350 kr. på deltagergebyret.

Holdstart 1. september 2020
Varighed: 4 måneder

Der er ikke faste dage, man skal kunne deltage. Forløbet er glidende og du skaber selv dit rum og din tid, hvor du skriver og deler, så det passer ind i dit liv.

Der er kun plads til en mindre cirkel af kvinder på Fortællersken II holdet og pladserne gives efter først-til-mølle i løbet af efteråret/vinteren. Flere har allerede sikret sig deres plads på Fortællersken II – Eventyret.

RAVNERABAT VED TILMELDING senest 31. juli 2020
DKK 2500,-

Pris efter 31.juli
DKK 2850,-

Beløbet er inklusive moms

TILMELD MIG – Fortællersken II – Eventyret

Fortællersken II – Eventyret – se invitation og detaljer i linket her

Book of Shadow

Til inspiration, læs også gerne

Heltindens eventyrlige rejse
Et eventyr bliver til
Eventyrets kraft
Myten om skriveflow

 

2 thoughts on “Eventyr som guide på den indre rejse

Add yours

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: