Den nye skrivebog

Skrivelysene brænder og solen skinner fra horisonten over marken og ind gennem vinduet. Scenen er sat og kort trukket. Det er en særlig dag, for jeg har taget en ny skrivebog i brug og indvier den ved at lade fyldepennen glide over linjerne som solen, der langsomt glider op på himlen.

Endnu en ny begyndelse så inderligt mærket. Selvom den kolde februardag gavmildt skænker os lys, er det i mørket at nye frø sås. Det skete ved Nymåne i går og hele mit væsen var indstillet på at ære tidspunktet. Bortset fra tankerne og skødesløse impulser som poppede op fra tid til anden.

Træt og pirrelig gik jeg gennem dagen og endte ude i skoven sidst på eftermiddagen. Intuitionen førte mig derud. Her fandt tonerne sit leje og noget faldt på plads. Skoven var mit vidne. Da jeg spurgte min sjæl, vidste den præcis, hvad der skulle til for at healing kunne finde sted.

”Var du nogensinde i tvivl” spørger Katten, min frænde i dag, hun betragter mig roligt, mens hun slikker det ene bagben. Ikke alt for interesseret og dog flyver spørgsmålet i luften mellem os som en sjælden fugl. Jeg beslutter mig for at svare ærligt.

”Selvfølgelig var jeg i tvivl. Jeg er jo et menneske. Men noget er sket, for nu oplever jeg en stærkere grundtone af stolte rødder. Bag tvivl og den frygt, der hver dag hvirvles op, bor en kvinde, som tror. Hun har vished, så tvivlen er aldrig gæst i hendes hus. For ganske længe siden opdagede hun, at hun ved at skrive dagligt og helst først på dagen, inden fødder har trådt i frygtens spor, kan forbinde sig til sin intention og ånden af fortællingens kraft.

Hun har lært sig selv at lytte dybt og stole på det, hun hører. Den stille stemme flyder som en flod i hendes blod. Den har sit leje i hjertet. Pennens kraft er som en portal, en gylden port til det magiske univers, hvor hun altid føler sig hjemme. Hun ved, at hun altid skrive sig ind. Her bor tilliden og den skaber forbindelse. Her bor frænder og hjælpere, som på hver deres måde elsker at føre hende på vej. Den vej er sjældent lineær, nogle stier viser sig at være guddommelige omveje og hun opdager i retroperspektiv, at hun altid fik den læring, hun måtte have for at se.

Men altid er de dér. Og altid får hun historiemedicin til dagen og vejen. Den nye skrivebog er indviet og siderne glæder sig til det, der over tid vil lade sig skrive her. Som skoven var mit vidne i går, er skrivebogen mit vidne hver eneste morgen. Nogen ser.

Magiske morgensider, 12. februar 2021
Fra min egen skriverejse, Lene Frandsen (c)

Photo by Sergey Kichigin, Dreamstime (c)

Et åndeligt anliggende

Hvordan kan det at skrive fra sjæl og hjerte være andet end et åndeligt anliggende?

Måske husker du, at Kim Larsen, når han blev spurgt, hvor han fik det fra, pegede op mod himlen og skar en grimasse?

Eller pianistinden Katrine Gislinge som siger:

At øve, arbejde med kunst eller det at spille. Det er store sager. For kunst er måske det stærkeste bevis for, at vi ikke bare er skabt af fysik og biokemi. At der findes en ånd. At vi brug for den. Brug for noget større end det, vi kan se.

Intuitiv skrivning med intention

At skrive intuitivt (som vi gør i Fortællersken forløbene) og med en intention om at skrive fra sjæl og hjerte kalder på Ånden eller Kilden, om du vil. Vi oplever det, når vi fortaber os i den kreative proces og måske især, når vi virkelig får givet slip og nærmest føler, at vi er faret vild. Vi bliver grebet af noget andet.

Og vildfarelsen er i øvrigt tilsyneladende, for kun den som farer vild, kan finde lysningen i skoven.

Jordan Brown siger følgende:

When you lose yourself in your writing, you are exploring the deep recesses of your mind and body, your inner nature. And that’s where you will find the hidden truths about which you need to write. That’s making writing a spiritual experience.

Morgensiderne

Et morgenritual på skriverejsen kan f.eks. være at skrive morgensider. Enten på den måde, som Julia Cameron anbefaler i sin bog Kreativitet og som er kendt af mange verden over ELLER på din helt egen måde.

Start gerne med Julia Camerons morgensider og lad det udvikle sig undervejs, hvis det skal være sådan for dig. Mange skriver de klassiske morgensider altid og i årevis og det virker! Selv siger Julia Cameron følgende om morgensiderne og jeg er helt enig:

Morning pages are wise. They put us in touch with our own wisdom. We find ourselves tapping into an inner resource that gives us answers to our many and varied problems. Our intuition are heightened. Whether we call our helper God or simple “The Pages”, we experience breakthroughs. Layer by layer we become intimate with ourselves. We discover our hidden self.

Magiske morgensider

Selv har mine morgensider udviklet sig over tid til at være magiske morgensider, hvor jeg helt bevidst påkalder mig fortællingens kraft og via mine ritualer med at trække kort og tænde skrivelys åbner op for, at en fortælling kan finde vej gennem min pen og guide mig ind i dagen. For undervejs og i processen udvikler vi helt vores egen måde at arbejde med ord og fortællinger på.

Da jeg i mange år har arbejdet med fortællinger og eventyr som guide på den indre rejse, mest af alt fordi det bare skete og ligesom bød sig til, er det blevet helt naturligt for mig, at jeg hver morgen åbner mig for dagens fortælling.

Det gør jeg ved at åbne mit fysiske skriverum via ritualer. Jeg tænder mine skrivelys og jeg trækker kort (tarot) fra den keltiske tradition. Jeg er dagligt ledsaget af en dyrefrænde og en plantefrænde fra den keltiske tradition.

Det tænder mig, det får mig uvilkårligt ind i den sfære, hvor fortællingerne danser og hvor jeg er åben til at lytte og modtage. Lytter jeg og skriver jeg det, jeg hører, bruger jeg nøgleordene og lader jeg mig helt intuitivt fragte, så får jeg ofte fat i en fortælling, som er en glæde at skrive og som bliver en guide på min rejse gennem dagen og livet. Jeg får historiemedicin og oplever dagligt det, som en af deltagerne på et tidligere hold af Fortællersken udtrykte det:

I mit indre univers findes der hjælpere, som aldrig vil gøre mig forkert.

Jeg elsker de små fortællinger og eventyr og de elsker mig tilbage. Jeg er dem taknemmelig for at lade sig skrive gennem min pen. Det er en stor glæde og det styrker mig som kvinde både på den indre rejse, men så sandelig også i det ydre liv. Og der er tilpas meget magi og spænding til, at det kontinuerligt holder mig til skriveilden. You never know!

Et nyt skrivekursus til dig, som ønsker at forankre dig spirituelt i din skrivning

Og nu er jeg i fuld gang med at skabe et skriveforløb til dig, som ønsker at arbejde med ord og fortællinger på den indre rejse og bare ved, at det (også) er et spirituelt anliggende.

Det hedder Fortællersken III, Pennens Kraft og første hold starter den 20. marts ved Forårsjævndøgn. Jeg har åbnet for tilmeldinger, læs mere herunder:

Fortællersken III – Pennens Kraft

Online skrivekursus for kvinder
Nyt hold starter den 20. marts 2021
Varighed 4 måneder

Fortællersken III er et online skrivekursus i rækken af Fortællerske skrivekurser.

Fortællersken I får du en grundlæggende introduktion til intuitiv skrivning
Fortællersken II inviterer du eventyrets kraft ind i dit liv og skriverum
Fortællersken III oplever du pennens kraft og forankrer dig spirituelt i din skrivning

Din deltagelse

Du kan deltage i Fortællersken III, hvis det kalder på dig og du behøver ikke at tage taget Fortællersken I og Fortællersken II skrivekurserne først.

Tværtimod oplever jeg over tid, at de 3 kurser kan blandes og tages i præcist den rækkefølge, det giver mening for dig. For du vil altid opleve det, det er din intention med at deltage, hvis du altså skriver og hengiver dig til forløbet.

Vi starter skriverejsen i Fortællersken III ved Forårsjævndøgn den 20. marts.
Du begiver dig på en inderlig skriverejse gennem foråret og ind i sommeren.
Der er ikke bestemte dage eller tidspunkter, du skal kunne deltage, du skaber selv den tid og det rum, hvor du skriver, så det passer ind i dit liv og livsrytme.

Forløbet varer som de andre Fortællersken skrivekurser 4 måneder, så du får en god fornemmelse af den kreative proces og dig selv i den.

Bogstaveligt energiarbejde

At skrive og arbejde med ord og fortællinger er energiarbejde på præcist samme måde, som hvis du arbejder med shamanisme eller andre former for spirituelt arbejde, blot bruger vi på skriverejsen bevidst ordene og deres energi.

Det vigtigste, når du ønsker at lade ord og fortællinger blive en del af din spirituelle praksis og støtte dig på din indre rejse, er at være bevidst om det og at have en intention om, at du hengiver dig.

Det kan du gøre på mange måder og det er nogle af de måder, vi skal gå på skrivende opdagelse i i Fortællersken III, Pennens Kraft.

For kvinder i alle aldre. Det kræver ikke særlig skriveerfaring at deltage. Følg blot din længsel.

Spirituel skrivning i Fortællersken III, Pennens Kraft

Spirituel betyder ikke manglende jordforbindelse. Tværtimod. Vi inviterer naturen og den naturlige cyklus ind i vores skrivning. Vi grounder og har kroppen med i processen.

Spirituel skrivning handler heller ikke om at undgå livet og dets genvordigheder. Spirituel Bypassing er på ingen måde formålet med spirituel skrivning i Fortællersken III. Vi skriver i livet og det, der står i vejen, er vejen.

Vi søger via pennens kraft at skabe forbindelse til det indre magiske univers, hvor ord og fortællinger strømmer til os gennem pennen og vores fremmøde.

I Fortællersken III har vi tillid til pennens kraft og vi går på skrivende opdagelse i nogle af de mange måder, hvorpå vi kan forankre os og skabe forbindelse.

Vi leger, vi udforsker og vi har en fælles intention om at bruge fortællingens kraft som guide på den indre rejse.

Jeg byder på dugfriske skriveafsæt og øvelser, som sætter dig på skrivevej og som kalder på intuitiv skrivning.

I forløbet vil vi bl.a. komme omkring følgende (vilkårlig rækkefølge):

 • Intuitiv skrivning som udgangspunkt for skriveprocessen
 • Ritualer i skriveprocessen
 • Kunsten at lytte
 • Tarotkort – jeg trækker kort til dig, men du får også lejlighed til (hvis du ikke allerede gør det) at arbejde med egne tarotkort som vejledning og inspiration til fortællinger
 • Skrivning i pagt med årshjulet
 • Intentionens Kraft
 • Varselstagning i naturen og fortællinger
 • Frænder og hjælpere
 • Natur og bevægelse i skriverummet
 • Meditation og grounding
 • Vandring i indre landskaber via fortællingens kraft (det magiske landkort)
 • Historiemedicin
 • Hende som spørger

Spiritualitet – ikke en bestemt trosretning eller religion

Fortællersken III er en hyldest til pennens kraft og den spirituelle forankring i skrivningen. Den åndelige forbindelse, når vi skriver. Til Kilden, til det magiske univers. Det handler ikke om religion eller om at være forankret i en bestemt trosretning.

Det foregår online, men …

For mig er mine online skrivekurser ikke et nødvendigt onde, men derimod en helt særlig måde at skriverejse i det magiske univers på. Jeg har nu afholdt online skrivekurser i 6 år og har super god erfaring med at gøre det på den måde.

Mine online skrivekurser giver dig altid mulighed for fordybelse i dit eget skriverum med værdifuld tid offline, så du kan skabe dig en magiske og godgørende skriveproces.

Jeg er gammeldags på den måde, at jeg ikke benytter videoer eller sessions, hvor vi mødes online og taler i munden på hinanden. Det handler om at skrive. Det ærer vi, det nærer vi.

Vi samler kraften i pennen og holder indre fokus.

Kalder det på dig?

Så klik på linket herunder og rejs videre til invitation og detaljer. Du finder også et tilmeldingslink, hvis du allerede nu vil sikre dig din plads på holdet. Der er som altid et begrænset antal pladser på hvert hold.

FORTÆLLERSKEN III, Pennens Kraft – klik for invitation og detaljer

Hun har lært sig selv at lytte dybt og stole på det, hun hører. Den stille stemme flyder som en flod i hendes blod. Den har sit leje i hjertet. Pennens kraft er som en portal, en gylden port til det magiske univers, hvor hun altid føler sig hjemme. Hun ved, at hun kan skrive sig ind. Her bor tilliden og den skaber forbindelse. Her bor frænder og hjælpere, som på hver deres måde elsker at føre hende på vej. Den vej er sjældent lineær, nogle stier viser sig at være guddommelige omveje og hun opdager i retroperspektiv, at hun altid fik den læring, hun måtte have for at se.

Men altid er de dér. Og altid får hun historiemedicin til dagen og vejen. Den nye skrivebog er indviet og siderne glæder sig til det, der over tid vil lade sig skrive her. Som skoven var mit vidne i går, er skrivebogen mit vidne hver eneste morgen. Nogen ser.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: