Kunsten at sanke

Det kan synes som en ubetydelig del af den kreative skriveproces, men faktisk er det helt essentielt, at du som fortællerske eller skribent lærer dig selv at holde gode pauser. Jeg fortæller lidt om det i Myten om Skrivflow, for det er en naturlig og uundgåelig del af den kreative proces at støde på tomrum, tørre områder og tidspunkter, hvor det føles som om Kilden er løbet tør.

Når vi leger, skriver og skaber trækker vi på en indre kilde, et slags kunstnerisk reservoir. Men vi er nødt til at vedligeholde vores reservoir og sørge for, at det løbende bliver fyldt op og ikke tømmes helt. Når reservoiret er tomt, oplever vi det som tunghed, træthed eller decideret skriveblokering.

Derfor må du som fortællerske lære dig selv at finde den fornødne næring og give dig selv af det, der gør godt. Du fylder ny energi på, når du bevæger dig lidt væk fra skriverummet og gør noget af det, som gør dig godt. Det kan være helt simple ting som gåture, en tur på museum, en tur i boghandlen eller farvehandlen fuld af pensler og farver. Det kan være inspiration af den subtile slags, men ideen er, at du faktisk hengiver dig og nyder det, du gør.

Brug magi, tænk leg, sjov og gerne i mystiske baner

Når man skal fylde energi på, siger Julia Cameron, må man bruge magi. Man må tænke på glæde, morskab og aldrig tænke i pligter. Man skal foretage sig noget spændende og gerne tænke i mystiske baner, for mysteriet drager, lokker og leder.

Stilhed og rene pauser

Stilhed og rene pauser kan være decideret guf for den indre fortællerske, som på de tidspunkter har mulighed for at tanke op uden at foretage sig andet end at sidde. Måske sidder hun ude i solen med en kop kaffe og næsen i sky. Hun sidder, hun betragter og hun er. Det er her, at sjælen begynder at arbejde og at ting sker næsten af sig selv.

Inspirationen kommer sejlende med en sky, der har en særlig facon og som minder hende om noget, hun havde spurgt om og bedt om vejledning til. En ide finder vej i skyggen af de store træer, da hun vandrer lidt rundt i haven eller i skoven og ser sig omkring.

Ofte er det, I når jeg sidder i haven eller går mig en tur, at svar og ideer dukker op. De kommer, fordi jeg har givet slip og sluppet tøjlerne. Og tit har jeg oplevet, at netop den time, hvor jeg holdt pause og bare sad ude i solen blev den mest produktive hele dagen. Paradoksalt nok. Men det er ofte i pauserne og i mellemrummene, at det, vi søger finder os. Derfor er det en gave at give sig selv af pauser med stilhed, meditation og gåture, når man er i skriveproces.

Udvid dit skriverum og lad inspirationen finde dig

Faktisk kan man sige, at du udvider dit skriverum. Du inviterer naturen med ind, du giver plads og skaber luft omkring dig. Du ved, at inspiration og gode ideer ikke altid er begrænset til det fysiske skriverum i stuen eller på første sal, men at du kan bruge hele Universet til at indgå i din proces.

Spørg sjælen til råds

Kunsten at sanke. At vide, at vi ikke kan eller skal være i flow hele tiden, men at vi også må søge stilhed og inspiration udenfor vores skriverum og give os selv lov til at lade op. Hvordan det gøres, ved du bedst selv og gør du det ikke umiddelbart, kan du spørge din sjæl. Sjælen har en helt anden måde at arbejde på, som nærmest er et konstant flow af gøren og væren. Her handler det ikke om at blive ved eller om at presse de sidste dråber ud af kreativitetens citron, men om at komme ind og ud af flow i en dans, hvor det at sanke er mindst ligeså vigtigt som faktisk at skrive.

Hvis vi fisker et sted, hvor der vitterligt ingen fisk er at fange, så bliver vi sjældent hængende i timer, dage eller uger. Nej, vi går et andet sted hen. Så forestil dig, at du skal indhente et særligt budskab, en ledetråd eller en særlig slags inspiration til dit skriveprojekt, som du ikke finder ved skrivebordet.

Her puster du automatisk liv i mysteriet og du skal se, det forholder sig faktisk ofte sådan.

Inspirationen vil møde dig igen, når du mindst af alt venter det og svar vil komme, når du i accept og nysgerrighed bevæger dig væk. Du åbner dig igen, når du forlader kampen.

Læs mere i Myten om Skriveflow

Kom ud af dit indendørs skriverum og prøv noget nyt

Hvis du har brug for at komme ud af dit fysiske, indendørs skriverum, men samtidig har brug for at skrive, kan du med fordel tage skrivebog og pen (eller PC) med dig ud i livet. Hvorfor ikke prøve at skrive fra et bord på en café, hvor du har mennesker, lyde, dufte og dialog omkring dig? Hvad kan det mon give dig? Eller tag din skrivebog med ud i skoven, sæt dig under et træ og lyt. Hvad siger træet, hvad fornemmer du, hvilke impulser får du?

Du kan også gå dig en tur, hvor du på forhånd har en intention med turen. Det kan f.eks. være at finde en særlig genstand, som du har i sinde at bruge i en fortælling efterfølgende, det kan være en intention om at gå fuldstændig intuitivt og følge sjælens subtile anvisninger hele vejen. Se dig omkring, vær opmærksom og læg kampen væk. Gå, bevæg dig og find flow gennem kroppen.

Og nu er det sommer! Der er ikke noget bedre end at tage skrivebog og pen med udenfor og lade inspirationen lande.

Skriv de lyse nætter, skriv din sjæl

Skriv udenfor, skriv i skoven og i haven og om aftenen, når myggene danser. Skriv foran bålet, ved fuldmåne og under stjernerne, når augustnætterne folder sig ud. Skriv de lyse nætter, skriv din sjæl. Ord og fortællinger hjælper os med at skabe forbindelse og holde indre fokus, mens vi er ude. En form for balance eller harmoni, om du vil.

En sommerbog

Du kan dedikere en særlig skrivebog til dine sommerfortællinger. Bogen kan fungere som en slags rejsedagbog fuld af ledetråde, små oplevelser, fortællinger, tegninger og hvad der nu byder sig til. Her kan det være en fordel at have en skrivebog i A5-størrelse, det har jeg selv, men gør det, som det passer dig bedst. 

Og husk din intention. Den starter du med at skrive i din bog, når du indvier din sommerskriverejse.

Og selvfølgelig … en tur på biblioteket

Tag på biblioteket på jagt efter en magisk sætning, som du skal bruge i en kommende fortælling? Hvilken bog mon rummer den sætning og på hvilken side finder du den? Lad det hjertens gerne blive en sjov leg, brug alle sanser og ikke mindst, inviter din intention med på råd.

Men i det hele taget er det en super god ide at give dig selv tidspunkter, hvor du ikke gør noget som helst. Hvor du bare sætter dig udenfor i solen eller i vinduet, når det regner. Hvor du lukker øjnene, hvor du lytter og bare er.

Salig er uvirksomhedens time, thi da arbejder vor sjæl.
– Egon Friedell – 

Den kreative proces er holistisk og består af mange dele. I skriveprocessen kalder jeg disse dele stationer på skriverejsen. Når du sætter ud på dit skrivende færd er det derfor en fin intention at have med dig, hvis du beslutter dig for at lære alle stationerne på skriverejsen at kende og få helt din egen erfaring med dem.

Læs mere i Stationerne på Skriverejsen.

Windflowers by Elena Duvernay, Dreamstime (c)

Fortællerskens Sommerskriveskole

Kursus: Intuitiv Skrivning – Skoven

Kursusstart: 1. juni 2022

For kvinder med skrivelyst og længsel.

På sommerens skrivekursus skal vi sammen en tur ind i det magiske univers. Temaet er skoven. Du får en introduktion til intuitiv skrivning og en legende tilgang til skrive.

Skoven er et vidunderligt sted at starte, hvis du ønsker at skrive intuitivt og finde vej ind i en fortælling. Du behøver med andre ord ikke at vide, hvad du vil skrive om og du skal hellere ikke have alle svarene på forhånd. Tværtimod.

Fra juni til slutningen af august

Forløbet varer 3 måneder fra juni til slutningen af august. Du modtager skriveafsæt og øvelser, som inviterer dig ind i skovens univers og kalder på intuitiv skrivning.

Hver måned modtager du et skrivebrev fra mig med inspiration, læring, afsæt og øvelser. Du inviteres til at skrive intuitivt og får indledningsvis en introduktion til, hvordan du bedst kan gøre det.

Forløbet kan være med til at skærpe din intuition og gøre dig mere lydhør for hjertets fortællinger.

Sommerskriveskolen er for dig, som har lyst til et sommerligt skriveeventyr. Samtidig får du en introduktion til intuitiv skrivning og det landskab, vi her skal skrive os ind i, er skoven. Vi møder træer og deres symbolik, frænder og farer. Vi løser opgaver og gåder og har det sjovt med at skrive. Vi tager på sommereventyr sammen.

Tærsklen

Vi skal lege med forskellige indgange til fortællingen. Lad os kalde det tærsklen. Tærsklen markerer en overgang fra det ene til det andet. Var du ude i naturen, kunne din tærskel være et hegn, en tydelig gren på jorden eller en åbning mellem to træer. Men tærskler kan også være døre, vinduer, huler og andre åbninger. Kun fantasien sætter grænser.

Skoven er næsten altid repræsenteret i eventyrene. Her er mange farer, men der er også magi og fortryllelse. Når du går ind i skoven, træder du ud i det ukendte og det er du nødt til, hvis du vil have noget til at ske. Det uventede, spændende og overraskende sker altid, når vi mindst af alt venter det og det sker altid, når vi skriver. Fortællingerne ved bedst selv, de overrasker os med deres list, snedighed og visdom.

Så intuitiv skrivning er altså som en tur ind i et ukendt skovterræn. Hvad der sker, ved du først, når du er derinde.  I forløbet øver du dig på at have tillid til din intuition og fortællingens kraft.

En skrivecirkel med kærlige vidner

Du bliver en del af en skrivecirkel, hvor vi deler af vores proces og fortællinger. Rummet findes på Facebook, det er hemmeligt og jeg holder det kærligt i henhold til Julia Camerons regler for Den Hellige Cirkel.

De andre deltagere er vidner til din skriverejse. Her er hverken ris, ros eller konstruktiv kritik. Vi læser, vi lytter og vi bevidner det, der sker. Uden dom, men med nysgerrig venlighed.

Sammen skriver vi os ind i skoven og får historiemedicin for sjæl og hjerte.

Jeg er med som skrivecoach og underviser. Du kan bruge mig i forløbet, spørge mig til råds eller bede om en ledetråd. Med mig har jeg bl.a. tarotkort fra “The Sacred Forest” og “The Wildwood Tarot”. Jeg trækker gerne kort til dig undervejs i forløbet, men kun hvis du har lyst og det taler til dig.

Jeg guider dig gerne i processen og peger på veje og stier, som du kan gå. Men du holder pennen.

En intuitiv skriverejse ind i det magiske univers

Forløbet er en intuitiv skriverejse ind i skoven og det magiske univers. Det er baseret på min egen skriverejse i skoven, hvor tomrum og stagnation forvandler sig til en skov fuld af eventyr, magi og fortryllelse.

Fra den 1. juni til den 31. august. Der er ikke bestemte dage, du skal møde op og skrive. Forløbet er glidende og du skaber selv det rum og den tid, hvor du skriver, så det passer ind i din livsrytme.

Du vækker din skriveglæde og oplever magien i fortællingens kraft.

Som deltager på Fortællerskens Sommerskriveskole får du

 • Adgang til skrivekurset “Intuitiv Skrivning – Skoven”
 • Månedlige skriveopgaver og afsæt udformet i en smuk og inspirerende PDF-fil. Den sendes i en personlig e-mail fra mig. 3 opgavesæt og inspiration. Varighed 3 mdr (juni, juli, august)
 • Inspiration og skrivende input fra mig som intuitiv skrivecoach og guide i bjergene. Du kan konsultere mig undervejs i forløbet og få kyndig hjælp til din skriveproces.
 • Mulighed for at starte eller genstarte din skriveproces fra et nyt sted. Du lærer den kreative proces at kende i alle dens facetter og øver dig på at skrive fra sjæl og hjerte. Din skrivestemme kommer efterhånden til syne mellem linjerne og det vil kunne mærkes. Du får øget tillid til processen og din egen formåen.
 • En god fornemmelse af, hvordan du kan bruge dine egne fortællinger som kompas og vejledning på den indre rejse.
 • En introduktion til intuitiv skrivning og det magiske univers i skoven.
 • Du bliver en del af en skrivecirkel, som hylder processen, den naturlige cyklus og skriver om det. En cirkel af skrivende kvinder, som kærligt bevidner hinandens proces.

Den hellige cirkel bygger på respekt og tillid. Billedet på den er en have. Hver plante har sit navn og sin plads. Der findes ikke en blomst, som overflødiggør en anden. Hver blomst har sin enestående og uerstattelige skønhed.

Forløbet foregår udelukkende ONLINE – vi mødes ikke fysisk.

Læring – i forløbet får du kendskab til

 • Intuitiv Skrivning
 • Den kreative proces
 • Uvisheden (ikke at vide)
 • Tomrummet
 • Story Board
 • Fortællingens hjerteslag
 • Spørgsmål som åbner op
 • Krisepunkter
 • Spirituelt forankret skrivning
 • Intentionens kraft
 • Inspiration og skriveflow
 • Frygt, modstand og indre censor
 • Stationer på skriverejsen
 • Øvelse
 • Cyklisk skrivning i pagt med årshjulet

Deltagergebyr

Pris DKK 1900,-

Beløbet er inklusive moms.

Beløbet kan deles op i 2 rater og det koster ikke ekstra. Skriv det blot i kommentarfeltet ved tilmelding. Ved betaling i rater forpligter du dig til at betale hele beløbet, uanset om du springer fra holdet før tid.

Der er et begrænset antal pladser på holdet. Pladserne gives efter først-til-mølle. Ja, der er endnu en ledig plads til dig 🙂

TILMELDING – klik på billedet herunder

Når du har tilmeldt dig, modtager du en bekræftelse fra mig på e-mail indenfor 48 timer. Du modtager samtidig en faktura og bedes enten overføre beløbet via bankoverførsel eller MobilePay 29476483.

Din plads på holdet er først endeligt booket, når betaling har fundet sted. Du modtager ikke yderligere bekræftelse på din indbetaling, men hører fra mig, hvis du mod forventning ikke betaler.

“Go out in the woods, go out.
If you don’t go out in the woods nothing will ever happen and your life will never begin.”
– Clarissa Pinkola Estès –

Til inspiration – læs også gerne

Skrivning om sommeren

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: