Det magiske univers

Jeg er tilbage ved bordet i min skrivestue og gennemfører de små ritualer, som er med til at åbne døren og genskabe forbindelsen. Døren til det magiske rum, porten til skriverejsens udspring. Skrivelysene, kortene og stenene i deres mønster, hver eneste symboliserer et ord, som har været mit solhvervsord på den indre rejse i de senere år. Også de er en del af mine ritualer.

Jeg er tilbage og denne gang har jeg glædet mig til igen at skabe den inderlige forankring, som er med til at holde mig i et selvkærligt spor i livet. Dagens frænde er Vædderen, jeg hører hans hove mod underlaget, inden jeg ser ham i et landskab af stenede bakker.

”God formiddag” siger han med myndig stemme, ”vi er glade for, at du er tilbage. Du har oplevet, hvor let verdenen omkring dig og frygten ikke mindst kan forføre dig. Du har oplevet følelsen af overgreb, en dyb fortvivlelse. Er det virkelig så let? Er jeg da ikke stærkere end som så? Men ser du, styrke er en sælsom ting og du inviteres nu til at redefinere det ord.

”Vi anerkender dig for din tro og din vished om, at det altid er muligt at vende tilbage og at den rytme, de trin, er en del af den kreative dans. Du er igen på det spor, som vil bringe dig fornyede kræfter og som vil krydre håbet. Husk blot, at du altid selv har nøglen til det magiske univers.

”Den gode nyhed er, at du ikke er alene og at du ved igen at forankre dig dagligt i dine ritualer og den kreative disciplin vil få kontakt til præcist det, du har brug for. Det er her, du skaber de sprækker, hvor lyset siver ind.”

Jeg siger ikke noget i dag, jeg drikker hans ord som medicin og lader pennen glide over linjerne og sætte sine spor. Taknemmelig for at skriverejsen findes og at den fandt mig som det naturligste i verden. Jeg blev skabt til det her. Det er min vej, min måde og det eneste, som virkelig holder mig i min kraft. Det og så naturen, det naturlige element og rejsen gennem årshjulet. De små ritualer, som gør mig til en del af den kreative cyklus. Det elsker min sjæl. Dér har jeg hjemme.

Jeg samler min kraft i pennens dans. Det gør mig godt at skrive, at lytte og vide, at der er hjælp at hente i det indre magiske univers. Et univers, som spejles i det ydre og som åbner op for det, jeg ønsker mig i livet. De små glimt af lykke. Et stjerneskud. En ugle, som i sølvagtigt lys flyver forbi forruden på bilen, da jeg i nattemørket kører op mod huset og vender hjem. Da ved jeg. Da ser jeg. Da geninstallerer jeg min tro.

Vædderen nikker. Han har fundet sig en plet med græs at nyde. Over os er himlen, under os er jorden. Vinden er stille. En ny dag har fundet vej.

Magiske morgensider, 24. januar 2021
Fra min egen skriverejse, Lene Frandsen (c)

Skriv med mig

Intuitiv skrivning for sjæl og hjerte

Når jeg på Skriveskolen for Fortællersker tilbyder online skrivekurser og intuitive workshops (kommer igen, når tiden tillader det) er det med en særlig intention i hjertet:

At du selv må opleve magien i pennens og fortællingens kraft.

Det kan kun ske over tid og når vi hengiver os til den kreative proces og derfor er mine online skrivekurser altid over en vis tid. Du skal have tid og lejlighed til at finde din egen nøgle til det magiske rum, men du skal også have små skriftlige udfordringer, som kan føre dig ud over kanten og ind i den sfære, hvor du skriver intuitivt og lader dig gribe af fortællingens kraft.

Kreative, magiske og trygge rum

Til det har jeg kreeret skriveafsæt og øvelser og jeg har skabt et kærligt og magisk rum, hvor vi deler af proces og fortællinger. Det trygge rum til den første kreative udfoldelse er essentiel. Jeg holder altid rummet i henhold til Julia Camerons regler for Den Hellige Cirkel og det er der en god grund til.

Det er sårbart at færdes i den første kreative sfære og at lære at slække på kontrollen. Det kan jeg hjælpe dig med og jeg vil gøre alt for, at du kommer til at opleve den samme magi i dit eget magiske skriverum, som den jeg kontinuerligt oplever.

Historiemedicin

I dagens fortælling skriver jeg (uden at tænke) at jeg drikker Vædderens ord som medicin. Og det er faktisk sådan, det er. De små fortællinger og selve processen med at skrive virker som medicin for mig. Det kaldes også historiemedicin. Vi kan lære os selv at skabe rum for, at fortællinger og eventyr kan lande, berige og berøre og vi kan bruge deres visdom og kraft som fyrtårne og guider på den indre rejse.

Det er sundt for sjæl og hjerte.

Skriv dig ind

Og én ting er vigtigt at holde sig for øje: Du kan ikke tænke dig til det, der vil skrives gennem dig. Du er nødt til at møde op og skabe rum for det.

Kalder det på dig? Så kom med på næste Fortællersken skrivekursus som starter den 28. januar og har eventyret som drivkraft og omdrejningspunkt.

Gør noget godt for dig selv i disse urolige tider. Tag pennen i hånd og luk op for dit eget magiske univers.

Det er ved at være tid til tilmelding

Fortællersken II Eventyret starter den 28. januar, men der vil være mulighed for rullende start en uge frem. Det vil sige, at jeg skal have din tilmelding senest den 4. februar, hvis du skal være med på holdet. Men selvfølgelig vil det være en fordel at hoppe på fra starten. Så hvorfor tøve, hvis du kan mærke at det kalder?

Jeg har 7 pladser tilbage og de gives efter først til mølle princippet.

Fortællersken II – Eventyret

Online skrivecirkelforløb for kvinder
Nyt hold starter den 28. januar 2021
Varighed 4 måneder

En eventyrrejse i 4. dele

 1. Heltindens Rejse
 2. Heksens Univers
 3. Eventyrets arketyper
 4. Hverdagsmagi

Bare kast dig ud i det og følg længslens kald.

Du skriver intuitivt men vil i hver del få læring og inspiration til at skrive din egne eventyr, som du bl.a. kan bruge som guide på den indre rejse.

Heltindens Rejse

Heltindens Rejse

I Heltindens Rejse, som er 1. del lærer du om de 3 faser på rejsen og skriver dig ind. Du sætter din egen heltinde fri, mens du lytter til eventyrets hjerteslag og opdager, hvordan du kan justere, hvilken tone det skal danse til.

Kast dig ud i det

Du får et skriveafsæt, som hjælper dig med at “kaste dig ud i det”. Og du kan bruge eventyret eller fortællingen som en guidet meditation, hvor det er din stemme, der fortæller eventyret. Det kan blive en del af din indre power. Hende der kastede sig ud i det.

Eventyrkort og symboler

Jeg trækker et eventyrkort til dig, du indsamler symboler og holder ikke alene øje med dig selv i processen, men også med det som opstår undervejs. Ser du, du kan nemlig gennem dine egne eventyr få de svar, du søger og finde den kraft, du manglede. Du vil få serveret løsninger og døre vil åbne dig undervejs.

Heksens Univers

Heksens Univers

Når vi når frem til 2. del af Fortællersken II, træder vi ind i Heksens Univers.

Der er mange definitioner på en heks, alt efter, hvem man spørger og hvor man søger information henne. Men ofte er det en kvinde, som tillægges magiske evner. I eventyr er heksen ofte en personificering af det onde, men sådan er det ikke nødvendigvis i Fortællersken forløbet. Selvfølgelig kan en heks være ond, som alle mennesker kan være det, men det at være heks kan betyde så meget mere end det.

Hvad nu hvis det at være heks i virkeligheden er noget positivt og kraftfuldt for en kvinde ikke mindst, når hun bliver ældre. Og hvad nu hvis du kan finde nogle af de kræfter og magiske evner frem i dig selv, som du kan modellere og gøre til dine egne?

Trylleformularer, remser og magiske opskrifter

I Heksens Univers skal vi skrive og lege med trylleformularer, ord og remser, magiske opskrifter og eventyr, der alle kredser om heksen.

Hvem mon heksen for dig? Det skal vi udforske, lege med og skrive os ind her i 2. del af Fortællersken II. Heksen er også en arketype, men jeg håber, at vi efter denne del har fået et nuanceret og broget billede af heksen og hendes univers.

Her kommer det til at handle om heksekunst, tryllerier, trylleord og remser. Magiske opskrifter og planter, der er frænder. Du skriver eventyr om heksen og hendes kraft og du får rig lejlighed til at lege, mens du skriver og bliver måske din helt egen heks?

Plantekort fra den keltiske tradition

Jeg trækker et Plantekort fra den keltiske tradition til dig, der kan følge dig på denne del af rejse og som du kan lære at kende og skrive dig ind.

Eventyrets struktur, broer og krisepunktet i fortællingen

Du lærer om eventyrets struktur og hvordan du kan bygge bro mellem sektionerne og føre din fortælling videre. Du får forståelse af eventyrets krisepunkt (point of crisis) og så lærer du heksens Book of Shadows at kende, hvis du da ikke allerede gør det.

Det, du lærer og får erfaring med, kan du både skrive ind i dine eventyr og fortællinger og bruge i dit eget liv, hvis det taler til dig. Det er helt op til dig, hvad du tager med dig fra forløbet og hvordan du vil bruge det fremadrettet.

Arketyper og eventyr

Eventyrets arketyper

Når vi når frem til 3. del af Fortællersken II er temaet arketyper og eventyr. Her får du rig lejlighed til at gå på skrivende opdagelse i forskellige arketyper og lade dem medvirke i dine eventyr. Vi har naturligvis fokus på eventyrets arketyper, men andre som fylder eller har fyldt meget i dit liv vil også få ordet.

Skyggen

Det handler om følelser og særlige karakteristika. Og så handler det om skyggen, for vi ved ofte instinktivt, at vi selv rummer alle delene i eventyrerne og er alle de karakterer, vi skriver om. På den måde kan vi få stort udbytte af og blive overrasket over at lære flere (nye) sider af os selv at kende, sider som måske tidligere har gemt sig i skyggen. I Fortællersken II lader vi skyggerne danse.

Jeg trækker igen kort til dig, denne gang et særligt Arketype-kort, som du kan bruge som afsæt og hente budskaber fra. Lad eventyret skrives.

Det er ikke et studie i arketyper, men du får lejlighed til intuitivt at skrive nogle af arketyperne ind i dine eventyr. Til det får du ledetråde, nøgleord og andre remedier og igen er legen og eventyret den afgørende faktor.

Hverdagsmagi

Hverdagsmagi

Hvordan kan du bruge fortællinger og eventyr på din egen livsrejse og i dit virke? Hvordan praktiserer vi hverdagsmagi?

På 4. og sidste del af skriverejsen i Fortællersken II får du mulighed for at afprøve noget af alt det, du har skrevet og lært, du finder magien i hverdagen og tilsyneladende ubetydelige oplevelser, du bruger det, du har til rådighed og ser bag tæppet af tilsyneladende. Alt sammen gennem ord og eventyr.

Jeg trækker endnu engang kort til dig, men hvilket slags er en hemmelighed indtil videre.

Som deltager i Fortællersken II får du

 • Månedlige skriveopgaver og afsæt udformet i en smuk og inspirerende PDF-fil. Du får 4 skrivebreve med skriveafsæt, øvelser, læring og inspiration, som udsendes hver måned i de 4 måneder, forløbet varer. Alt foregår skriftligt, der er ingen videoer eller online sessioner.
 • Inspiration og skrivende input fra mig som skrivemor og skriveguide i bjergene. Jeg bevidner din skriveproces og udfoldelse som Fortællerske i eventyrets verden og deler af viden, visdom og inspiration undervejs. Det gør jeg såvel i månedsbrevene som i Fortællerskens hemmelige rum på Facebook, hvor vi deler af eventyr, proces og fortællinger.
 • Mulighed for at starte eller genstarte din skriveproces fra et nyt sted. Du lærer den kreative proces at kende i alle dens facetter og øver dig på at skrive fra sjæl og hjerte. Din eventyrlige skrivestemme kommer efterhånden til syne mellem linjerne og det vil kunne mærkes. Du får øget tillid til processen og din egen formåen.
 • En god fornemmelse af, hvordan du kan bruge dine egne fortællinger og eventyr som kompas og vejledning på den indre rejse.
 • Mulighed for også at skrive og arbejde lidt med forskellig symbolik, mytologi og gennem skriveafsæt og øvelser. Jeg vil bl.a. introducere deltagerene for eventyrkort og symboler, som kan afprøves, bruges og leges med i processen.
 • Løbende skrivecoaching og styrkende opmuntring fra mig til dig og din skriveproces. Du får det, du har brug for. Når du har brug det og undervejs i processen.
 • Du bliver en del af en skrivecirkel, som hylder processen, den naturlige cyklus og skriver om det. En cirkel af skrivende kvinder, som kærligt bevidner hinandens proces og inviterer eventyrets kraft ind i cirklen.

Jeg holder det fælles rum i Fortællersken i henhold til Julia Camerons regler for Den Hellige Cirkel. 

Den hellige cirkel bygger på respekt og tillid. Billedet på den er en have. Hver plante har sit navn og sin plads. Der findes ikke en blomst, som overflødiggør en anden. Hver blomst har sin enestående og uerstattelige skønhed.

Fortællersken II, Eventyret

Online skriverejse for kvinder
Brug eventyrets kraft som guide på den indre rejse

Holdstart 28. januar 2021
Varighed: 4 måneder

Der er ikke faste dage, man skal kunne deltage. Forløbet er glidende og du skaber selv dit rum og din tid, hvor du skriver og deler, så det passer ind i dit liv.

Det kræver ikke særlige skriftlige forudsætninger eller erfaring at være med. Følg blot din længsel.

Pris 
DKK 2850,-

Beløbet kan opdeles i 2-3 rater, hvis det ønskes. Det koster ikke ekstra.
Skriv blot i kommentarfeltet, hvis du ønsker dig det.

Beløbet er inklusive moms

TILMELDING FORTÆLLERSKEN II – Eventyret

Hvis du vil læse mere om eventyr og eventyrets kraft og i øvrigt se lidt flere detaljer om skriverejsen i Fortællersken II Eventyret, så klikker du blot på linket her og rejser direkte ind i selve invitationen.

Måske skrives vi ved?

Kærlig hilsen
Lene

Ægte mod

Jeg har hørt så mange fortællinger om, hvad ægte mod er.
Det er der mange bud på afhængig af, hvem du spørger.
Selv har jeg et særligt syn på ægte mod.

Modige er de kvinder, som med bævrende intention i hjertet møder op for at skrive deres sjæl. Som gennem eventyr og fortællinger lærer at lytte til den stemme, der lyder bag frygt og verdens støj. Som vover at skrive deres sandhed, selvom pennen må dyppes i sårbart blæk og skammen tages frem i lyset.

Modige er de kvinder, som bevidner uden dom og ser uden at ville ændre.
De, som tør blive i sig selv, så andre over tid kan få øje på deres egen lanterne i mørket. Som lader sig lede af fyrtårnet dybt indeni. Det er ægte mod. Og frygten hører med. Præcis som i eventyrerne.

– Lene Frandsen, Skrivecoach og underviser –

One thought on “Det magiske univers

Add yours

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: