Forvandling

Jeg må skrive for mig selv og til mig selv i disse dage. Jeg ønsker så inderligt at fastholde mig selv i processen og være både nysgerrig og åben overfor dette nye sted i mig. Floden. Det var ikke trædestenene over til den anden side, der var nøglen, det var vandet og at vove at være våd. Træt. Kold. Forkommen.

Hvert et ønske om og hver en impuls til flugt blev afvist pure og hun talte med tydelig og utvetydig tunge: “Dette er dit sted.”

Denne gang var tærsklen ikke som tidligere og da jeg endelig valgte at blive og vente, sank jeg både dybere ned og kom højere op på samme tid. Pludselig kunne jeg se. Dette er mit sted. Ikke flere små sjælsfornærmende kompromiser og valg, der bunder i hensynsbetændelse. Det går ikke længere, den brønd er tom.

Nu vandrer jeg ud på kolde majmorgener og mærker min egen forvandling som en sang i mit blod. En bundklang af glæde, kraft og sårbarhed. Det er åbnet for de indre sluser igen, tårer og latter danser med hinanden i frihed. De får lov. Hun er fri eller i hvert fald friere end før og hun genopdager sine vinger.

Hun hilser på bukken og velsigner ham, for bukkejagten er gået ind og hun ønsker ham livet. Hun hjælper den forvirrede fasanhane ud af haven, over hegnet, for hun ved, at den unge hund vil tage ham, hvis hun ikke bryder ind.

Så det gør hun. Fordi hun kan. Hun bryder ind og hun bryder sig om. Lænkerne hun bar ligger et sted på markvejen bag hende, krager, ravne og himlens tyve, de finurlige skader, samler ind og tager for sig af led og metal. De skal sikkert bygge noget, tænker hun og det skal jeg også.

Jeg skal bygge mig selv op igen fra et nyt sted og med et helt nyt fundament gjort af ærlighed og stolthed over den, jeg er. Med fejl og mangler, ar og sår. Hud, hår og moden kvindekrop. Vinger.

Magiske morgensider, 16. maj 2019
Fra min egen skriverejse, Lene Frandsen (c)

Feather_writing

At skrive kan gøre dig stærk og skænke dig hjertemod

At skrive er en kreativ gerning. Her er ordene vores tråd eller vores garn, vores materiale. Ordene er fulde af energi og hvis vi vælger vores ord med omhu og begynder at forstå deres kraft og potentiale, kan de være med til at skabe os og åbne op for nye historier. Veje, som ikke fandtes før og et spirende frø, vi hele tiden har båret i os, men som har brug for frodig muld og vores opmærksomhed.

”Skriv om det” siger den stille stemme med noter af duftende kærlighed. Jeg ved, at det er hende. Der er ingen tvivl, hun synger som en fugl dybt i mig, så jeg sætter mig og lytter. ”Fortæl, at det handler om at blive ved. Det handler om igen og igen at møde op og at ville det. Tro på det. Og at have tillid til det. Måske er der dage, hvor det ikke flyder helt så let, hvor modstanden og frygten er stor, men det hører med. Det betyder ikke, at vi ikke kan eller skal skrive.

Over bjerge, gennem dale og i al slags vejr – vi skriver i livet!

Vi skriver os gennem dage og nætter, de lette og de tunge, vi skriver os gennem dale og over bjerge. Vi skriver i alt slags vejr, gennem sneen, tågen og regndisen. Og vi skriver på sommerdage, hvor vores hjerter er fulde af solskinsord. Vi skriver visdommen og vi skriver sandheden. Vores sandhed. Vi skriver træer, fugle og årstider. Ja, vi skriver os gennem det hele uden at have en mening om at det ene er bedre end det andet. Vi skriver sårene og sorgen, for vi dypper altid pennen i det, der er. Undervejs opdager vi så, at det, der er, ofte er meget anderledes end vi troede det var.”

Skrivning som et redskab, transportmiddel OG som medicin

Du betror dig til papiret. Papiret lytter. Papiret spejler dig med dine egne ord. Ordene er vigtige, de er nemlig fulde af energi og når du lytter og lader din sjæls ord komme op til overfladen, kan du mærke den. Genklangen. Gaven. Kærligheden. Selv det tunge og svære får en anden lyd, når det kommer fra et sted dybt i dig. Det er dine ord. Kærlighedsord fra din sjæl til dig.

Din sjæl vil gerne skrive kærlighedsbreve til dig, men du er nødt til at møde op og holde pennen.

Du kan skrive dig til klarhed

Du kan bruge skrivningen som en slags kortlægning af dit liv. Du kan skrive dig til klarhed. Med ordene tegner du et landkort over dit liv og du ser alle byerne og landskaberne dér: Glæder, sorger, grænser, frygt, modstand, guldminer og genvordigheder.

Undervejs opdager du noget, som du måske ikke havde set eller troet på før. Du er slet ikke magtesløs. Du har valgmuligheder, for det står der sort på hvidt og du har selv skrevet det. Desuden får du ofte at vide hvilke valgmuligheder, du har. Du får øje på det undervejs og du mærker, at du egentlig godt ved besked.

Den måde, man beskriver og forstår sit liv på, at er i sidste instans uløseligt forbundet med den måde, man lever det på, siger terapeut og skrivemanuduktør Mandy Aftel.

Man er i direkte betydning sit eget livs forfatter.

Og uanset hvad, du vælger at tro på og hvordan det gør sig givende for dig, så vil jeg vove den påstand, at man ikke kan skrive fra sjæl og hjerte uden ånd. Med andre ord, at skrive fra sjæl og hjerte er også et spirituelt anliggende. Din personlige forbindelse til Kilden og fortællingens kraft er afgørende.

Grounding og forbindelse til Kilden

Det essentielle på skriverejsen er kontinuerligt at skabe rum og give plads til at fortællingerne kan lande. At du indstiller dig på en modtagelig kanal. Resten dukker op undervejs. Vejen bliver til, mens du skriver, værktøjer og teknikker vil dukke op og nye døre vil åbne sig, mens du skriverejser og lader ordene føre dig på vej.

Det er også i den proces, at du finder din egen skrive- eller fortællerstemme.

Loren Cruden siger så fint:

“Techniques are directionless without grounding and connecting to Source,
they are a style without subtance.”

De fleste værktøjer og løsninger opstår organisk og undervejs

De fleste veje, værktøjer og løsninger opstår organisk undervejs og i processen. Du får præcist det, du skal bruge, hvis du altså møder op og begynder at skrive. Hvis du lader dig bremse af tilsyneladende manglende værktøjer, redskaber, inspiration, tid m.m., befinder du dig stadig i frygtens lejr og i din komfortzone.

Når du først skriver, danser og bliver bekendt og måske endda tryg ved kreativitetens dans, ebbe, flod og skiftende rytme, så får du vished om, at alt det, du behøver og trænger til undervejs, vil møde dig og falde ”ned i din turban”.

Det er den tillid, ja endda den vished, der er med til at skabe forbindelse til kreativitet og fortællingens kraft.

Prøv det selv på mit eSkrivekursus Between Stories Høst

På mit eSkrivekursus Between Stories, som starter den 7. august, får du som deltager mulighed for at tilvælge en del omkring spirituel skrivning og her er ritualer i skriveprocessen et af emnerne.

Så har du en intention om at skrive intuitivt, åbne op og lytte til din skrivelængsels kald, så kan eSkrivekurset være en kærkommen chancen til at tage skrivetyren ved hornene og sige JA.  Den spirituelle del af skrivekurset giver dig små ideer og værktøjer til, hvordan du kan arbejde med ord og fortællinger spirituelt. På præcis den måde, der giver mening og som virker for dig.

Between Stories Høst er det næste eSkrivekursus for kvinder. Vi starter den 7. august samme dag, som de lyse nætter ender og det er slet ingen tilfældighed.

Between Stories Sommer 2019

Between Stories Høst – eSkrivekursus for kvinder
Din spirituelle skrivevej
Starter 7. august

Når de lyse nætter ender

Between Stories Høst starter helt symbolsk onsdag den 7. august, samme dag som de lyse nætter ender. Her står porten til høsten åben, nætterne bliver længere, mørket vokser stødt, stille og gradvist i naturligt tempo.

Vi forankrer os i nuet, det skabende øjeblik, og langsomt vender vi næsen hjemad og indad. Vi rydder lidt op i vores indre, så vi kan modtage høsten. I Between Stories høster vi via ordene og fortællingens kraft og øver os i at skrive fra sjæl og hjerte.

For høsten og efteråret er ikke kun en forberedelse til den kommende vinter. Det er i høj grad også et tidspunkt, hvor vi fejrer og siger tak for alt det, vi fik med igennem foråret og sommeren. Det, der bar frugt og som vi spiser og nyder godt af lige nu samt det, som vi gemmer til vinterens forrådskammer.

Du kan være med i Between Stories Høst som en fortsættelse på sommerholdet, men du kan også starte din skriverejse lige her. Between Stories Høst er for alle kvinder på livets tærskler og for dig, som ønsker at bruge skrivningen som en del af dit høst- og energiarbejde.

TILMELD MIG BETWEEN STORIES HØST

“Between Stories Høst” skriveforløbet vil være givende for dig, hvis du

“Between Stories” skriveforløbet vil være givende for dig, hvis

 • Du hænger fast i gamle historier (arbejde, relationer, begrænsninger m.m.) og ved, at du er vokset fra de historier
 • Du er i et mellemrum på din livsrejse. Between stories. Det gamle er forbi, men det nye er ikke begyndt endnu.
 • Du er trådt over en tærskel i dit liv og ind i en ny historie. Lige nu føles det uendelig skrøbeligt og sårbart og du vil gerne forankre dig og skabe et nyt fundament fra et sted dybt i dig selv.
 • Du ønsker at lytte til din indre stemme, din sjæl og styrke din intuition
 • Dit indre landkort stemmer ikke længere overens med det ydre landskab
 • Du er introvert og har brug for at skabe rum til fordybelse. For at lytte og skrive det, du hører, for at drømme med landskabet og vågne i en ny historie
 • Du ønsker at invitere intentionens og fortællingens kraft ind i dit liv
 • Du ønsker inspiration, skriveafsæt, spørgsmål til refleksion til at starte din skriverejse
 • Du vil øve dig på at skrive fra sjæl og hjerte
 • Du vil gerne lade ord og fortællinger blive en del af dit indre høstarbejde
 • Du vil gerne lære at bruge ord og fortællinger som en del af din spirituelle vej og måde

Varighed 8 uger
Pris: DKK 1100,-

RAVNERABAT ved tilmelding senest den 30. juni
Pris DKK 950,-

Beløbet er inklusive moms.

Du får:

  • 8 inspirationsbreve med skriveafsæt, spørgsmål til proces og refleksion, citater, skrivetips og skrivecoaching
  • 8 x introduktion til spirituel skrivning
  • Mulighed for løbende at stille spørgsmål til mig som skrivemor og guide i skrivebjergene og få værdifuld proces-skrivecoaching.
  • Gratis medlemsskab af mit skrivefællesskab Story Circle (c)

I forløbet får du som deltager spørgsmål til refleksion, der kan hjælpe dig i din proces. Du får mulighed for at dyppe pennen i det, der rører sig og du skærper din intuition og evne til at lytte. Hver uge har et tema, som du fordyber dig i og hver uge byder på skriveafsæt og en tur ud. Naturen og den naturlige cyklus spiller en stor rolle i Between Stories.

Din spirituelle skrivevej

Hver uge får du endvidere en øvelse, som kan hjælpe dig spirituelt og støtte dig i at bruge ord og fortællinger som en del af din spirituelle vej og måde.

Her er nøgleord ritualer, tarotkort, ord med særlig energi og kraft, meditation, årshjul, varselstagning i naturen, rutiner, disciplin og gentagelser.

Skriv med afsæt i høstens og efterårets energi – høst via ord og fortællinger

Between Stories er en hyldest til livets tærskler og det sjælearbejde, vi kan gøre via vores ord. Det er et skriveforløb for kvinder. Forløbet er baseret på min egen skriverejse og erfaring med tærskler og tomrum og tager afsæt i høstens og efterårets energi.

Du booster din skriveglæde og oplever magien i fortællingens kraft.

Invitation og detaljer finder du i linket her

TILMELD MIG BETWEEN STORIES HØST

Kærlig hilsen
Lene

Til inspiration, læs også gerne

Floden
Skrivekraft og ritualernes 8 bud
Kvinden der rykkede tilbage til start
De glemte fortællinger

 

3 thoughts on “Forvandling

Add yours

 1. Kære du, som er slyngveninde med fortællingens kraft,
  Jeg smiler, når jeg læser dig 🌈
  Vær hilset, søster i ånden – det fylder godt at vide, du fortsætter.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: