Floden

Der behøver ikke at være en fortælling I dag, men alligevel hvisker noget i løvet. Jeg havde glemt, at det var forår, glemt Beltane og at vi er godt på vej mod sommer. Kulden, vinden og stormen i mit hjerte holdt mig fast i vinterlænker. Lænker, som var frivillige, for ikke lang tid gik, før jeg indså, at det ikke var et mellemrum at flygte fra.

Denne gang handlede det ikke om bare at komme over og videre. Tværtimod. Floden. Den flod, hvor jeg så ofte havde siddet og lyttet til min livssang, forbundet mig med vandet og dets foranderlige rejse. Den flod bragte mig ikke længere ro, den kaldte med en stemme, der mente det og fortalte mig, at tiden var kommet.

Valget. Der var trædesten over floden, store uregelmæssige øer, hvori sollyset glimte som guld. De ville ganske sikkert have fået mig tørskoet i land. Men instinktivt forstod jeg, at det var det lette valg, et af de lave gærde, man undvigende kan springe over. Min tid er løbet fra lette valg. Og egentlig havde jeg slet ikke noget valg, for min sjæl kaldte så inderligt på hudløs ærlighed overfor mig selv og lod mig forstå, at de lette løsningers tid var forbi. Det vidste jeg jo godt.

Så jeg valgte floden. Vandet. Jeg måtte helt ned i floden og være vand. Lade mig fragte. Floden, som løber mod havet, tidevandet, månen. En rytme og en cyklus, som jeg kender og elsker thi den er min, men som jeg forsagede, fordi jeg engang var blevet beskyldt for at være månetyv. Det får mig til at smile nu, mens jeg som laksen svømmer op af floden i det iskolde morgenvand. Hun følger mig fra sin trone på himlen. Bevidner. Nikker.

Der kommer et tidspunkt, hvor en kvinde må vælge sin sjæl og sit hjerte. Det tidspunkt er nu.

Magiske morgensider, 13. maj 2019
Fra min egen skriverejse, Lene Frandsen (c)

Stream

Et mellemrum, der ikke var bare

Hvis du læser med her i mit skriveunivers, fornemmer du nok instinktivt, at den proces, der startede i begyndelsen af april, hvor jeg tilbragte en uge med familien på Langeland, slet ikke er slut endnu. Det var ikke et af de små mellemrum, som man dumper i og bare kravler op af igen. Små oaser af ro og hvile blev erstattet af ny uro og jeg begyndte efterhånden at fornemme, at det her ikke var et sted, som jeg bare skulle forcere. Tværtimod hørte jeg hende gentagne gange hviske:

“Dette er dit sted. Lige her. Midt i al uroen og frygten. Her er din åbning.”

Kviksand og mit helt eget dynd

Fortællingen om Floden kom forleden dag efter uger med modstand. Jeg turde simpelthen ikke blive på det sted, det rystede i undergrunden og stormede i hjertet, men det gik bare ikke at komme videre. Jeg blev trukket tilbage og ned, det var som at stå i kviksand til knæene og hver eneste anstrengelse for at få at vide, bragte mig kun længere ned i dyndet. Det dynd, jeg efterhånden forstod, var mit.

Jeg huskede mine ritualer

Men jeg har lært noget vigtigt. Essentielt. Hver eneste morgen er jeg mødt op og jeg har udført mine ritualer. Jeg har skrevet, trukket kort, jeg har mediteret og jeg har lavet min morgenyoga. Det, der kan synes som spild af tid og som fortravlede mennesker fnyser overlegent af, er det bedste og inderligste jeg kan gøre for mig selv.

Jeg vidste godt, at det var godt for mig. Men jeg forstod ikke i hvor høj grad. Ikke mindst, når bølgerne går højt og det stormer i mit hjerte. Og især, når jeg er i selskab med andre, for jeg er introvert med stort I og jeg har brug for mit indre frirum. Hver dag.

At turde tage sin plads

Og pludselig opdagede jeg det: Det handlede også om at turde tage min plads. Min plads i verden og i familien på min måde. Jeg har altid været god til at skifte farve og gemme mit eget og mig selv bort, når jeg var sammen med mennesker, som ikke var eller har det på samme måde som mig. Hug en hæl og klip en tå. Så ventede jeg til at selskabet var kørt eller jeg kunne komme hjem og hengive mig for at finde næring og blive ladt op igen.

Sådan er det ikke længere! Nu venter jeg ikke, nu gemmer jeg mig ikke og jeg skifter heller ikke farve. Jeg går i enerum og mediterer, jeg skriver morgensider og jeg siger min bøn af tak for mit liv og min rejse. Stunder af ro i naturen, lidt har også ret, og det er altid muligt at gå en tur alene og lige trække vejret dybt i samråd og samklang med solsorten.

Og ja, selvfølgelig er der meget mere i den proces, jeg gennemgår lige nu, noget holder jeg kærligt for mig selv, men lad mig blot slå fast med syvtommersøm og kærlighedshammer:

Mine daglige ritualer hjælper mig med at grounde, få indre næring og skabe forbindelse til min sjæl, min indre fortællerske og det univers, der er en essentiel af, hvem jeg er. Mine daglige ritualer og skriverier, tiden i enerum med mig selv skænker mig ro og indre næring, det styrker mig og gør mig både blødere, kærligere og stærkere på samme tid.

Ravnekvinden og hjertemod

Jeg husker hvad Ravnekvinden lærte mig forleden dag om at være hjertemodig. Med pennen i hånden er det min intention:

Når du vælger en vej, hvor du bruger hjertet som kompas, så er du hjertemodig. For på den vej kan du ikke længere gemme dig bag gamle masker. Du går vejen som dig selv og skifter ham mange gange undervejs. Efterhånden som maskerne falder, træder sårbarheden frem, du har ikke længere noget at skjule dig bag, men i modsætning til, hvad du tror, gør det dig stærkere. Det er anstrengende at skulle lade som om.
– Fra Ravnekvinden (c) – Lene Frandsen – 

Hjertemod

Det kræver sin kvinde at være hjertemodig. Heldigvis støder jeg på masser af hjertemodige kvinder hver eneste dag. Kvinder, som har deltaget/lige nu deltager i skrivecirkelforløbet Fortællersken, et forløb som bestemt kalder på det mod, der bor i hjertet. Kvinder, som har meldt sig til eSkrivekurserne og dermed også får mulighed for at blive en del af mit skrivefællesskab Story Circle.

Det er en glæde at se, hvordan kvinder kan vokse indefra i lyset af fortællingens kraft. Når du holder din pen, er ordet dit. Og når du lærer at have tillid til pennen, processen og opdager din egen indre kraft, der kan strømme som både proces og fortællinger gennem din pen, så begynder der virkelig at ske noget. Du tager din power tilbage. Simpelthen!

Kraftfulde ord og forvandlende fortællinger

Først nu går det rigtig op for mig, hvor kraftfulde ordene og skriverejsen er, hvis vi hengiver os til den. Og det betyder ikke, at man partout skal opsige sit job og opgive pensionen, det betyder blot at vi gør os lydhøre overfor den stille stemme, åbner op og skriver det, der bor i hjertet.

Det betyder, at vi lever det, vi ved, er sandt. Det betyder, at vi vælger at være hjertemodige og gå den vej, der er vores. At vi til dels bliver kompromisløse i forhold til at opretholde vores egen sundhed og velvære og at vi tør sige og vise, hvem vi er. At vi tør tage vores plads i verden og ikke fravige den for noget eller nogen.

“Det bedste tidspunkt til at være kvinde starter,
når man holder op med at vente på en mand eller en anden til at bringe en lykke.
Det er, når man elsker og respekterer sig selv, og når man ikke mister sin værdighed for noget i verden.
Selv når dette betyder at være alene. “

-Karla Galleta-

Pennen

At skrive kan gøre dig stærk og skænke dig hjertemod

At skrive er en kreativ gerning. Her er ordene vores tråd eller vores garn, vores materiale. Ordene er fulde af energi og hvis vi vælger vores ord med omhu og begynder at forstå deres kraft og potentiale, kan de være med til at skabe os og åbne op for nye historier. Veje, som ikke fandtes før og et spirende frø, vi hele tiden har båret i os, men som har brug for frodig muld og vores opmærksomhed.

”Skriv om det” siger den stille stemme med noter af duftende kærlighed. Jeg ved, at det er hende. Der er ingen tvivl, hun synger som en fugl dybt i mig, så jeg sætter mig og lytter. ”Fortæl, at det handler om at blive ved. Det handler om igen og igen at møde op og at ville det. Tro på det. Og at have tillid til det. Måske er der dage, hvor det ikke flyder helt så let, hvor modstanden og frygten er stor, men det hører med. Det betyder ikke, at vi ikke kan eller skal skrive.

Over bjerge, gennem dale og i al slags vejr – vi skriver i livet!

Vi skriver os gennem dage og nætter, de lette og de tunge, vi skriver os gennem dale og over bjerge. Vi skriver i alt slags vejr, gennem sneen, tågen og regndisen. Og vi skriver på sommerdage, hvor vores hjerter er fulde af solskinsord. Vi skriver visdommen og vi skriver sandheden. Vores sandhed. Vi skriver træer, fugle og årstider. Ja, vi skriver os gennem det hele uden at have en mening om at det ene er bedre end det andet. Vi skriver sårene og sorgen, for vi dypper altid pennen i det, der er. Undervejs opdager vi så, at det, der er, ofte er meget anderledes end vi troede det var.”

Skrivning som et redskab, transportmiddel OG som medicin

Du betror dig til papiret. Papiret lytter. Papiret spejler dig med dine egne ord. Ordene er vigtige, de er nemlig fulde af energi og når du lytter og lader din sjæls ord komme op til overfladen, kan du mærke den. Genklangen. Gaven. Kærligheden. Selv det tunge og svære får en anden lyd, når det kommer fra et sted dybt i dig. Det er dine ord. Kærlighedsord fra din sjæl til dig.

Din sjæl vil gerne skrive kærlighedsbreve til dig, men du er nødt til at møde op og holde pennen.

Du kan skrive dig til klarhed

Du kan bruge skrivningen som en slags kortlægning af dit liv. Du kan skrive dig til klarhed. Med ordene tegner du et landkort over dit liv og du ser alle byerne og landskaberne dér: Glæder, sorger, grænser, frygt, modstand, guldminer og genvordigheder.

Undervejs opdager du noget, som du måske ikke havde set eller troet på før. Du er slet ikke magtesløs. Du har valgmuligheder, for det står der sort på hvidt og du har selv skrevet det. Desuden får du ofte at vide hvilke valgmuligheder, du har. Du får øje på det undervejs og du mærker, at du egentlig godt ved besked.

Den måde, man beskriver og forstår sit liv på, at er i sidste instans uløseligt forbundet med den måde, man lever det på, siger terapeut og skrivemanuduktør Mandy Aftel.

Man er i direkte betydning sit eget livs forfatter.

Og uanset hvad, du vælger at tro på og hvordan det gør sig givende for dig, så vil jeg vove den påstand, at man ikke kan skrive fra sjæl og hjerte uden ånd. Med andre ord, at skrive fra sjæl og hjerte er også et spirituelt anliggende. Din personlige forbindelse til Kilden og fortællingens kraft er afgørende.

Grounding og forbindelse til Kilden

Det essentielle på skriverejsen er kontinuerligt at skabe rum og give plads til at fortællingerne kan lande. At du indstiller dig på en modtagelig kanal. Resten dukker op undervejs. Vejen bliver til, mens du skriver, værktøjer og teknikker vil dukke op og nye døre vil åbne sig, mens du skriverejser og lader ordene føre dig på vej.

Det er også i den proces, at du finder din egen skrive- eller fortællerstemme.

Loren Cruden siger så fint:

“Techniques are directionless without grounding and connecting to Source,
they are a style without subtance.”

De fleste værktøjer og løsninger opstår organisk og undervejs

De fleste veje, værktøjer og løsninger opstår organisk undervejs og i processen. Du får præcist det, du skal bruge, hvis du altså møder op og begynder at skrive. Hvis du lader dig bremse af tilsyneladende manglende værktøjer, redskaber, inspiration, tid m.m., befinder du dig stadig i frygtens lejr og i din komfortzone.

Når du først skriver, danser og bliver bekendt og måske endda tryg ved kreativitetens dans, ebbe, flod og skiftende rytme, så får du vished om, at alt det, du behøver og trænger til undervejs, vil møde dig og falde ”ned i din turban”.

Det er den tillid, ja endda den vished, der er med til at skabe forbindelse til kreativitet og fortællingens kraft.

Prøv det selv på mit eSkrivekursus Between Stories Høst

På mit eSkrivekursus Between Stories, som starter den 7. august, får du som deltager mulighed for at tilvælge en del omkring spirituel skrivning og her er ritualer i skriveprocessen et af emnerne.

Så har du en intention om at skrive intuitivt, åbne op og lytte til din skrivelængsels kald, så kan eSkrivekurset være en kærkommen chancen til at tage skrivetyren ved hornene og sige JA.  Den spirituelle del af skrivekurset giver dig små ideer og værktøjer til, hvordan du kan arbejde med ord og fortællinger spirituelt. På præcis den måde, der giver mening og som virker for dig.

Between Stories Høst er det næste eSkrivekursus for kvinder. Vi starter den 7. august samme dag, som de lyse nætter ender og det er slet ingen tilfældighed.

Between Stories Sommer 2019

Between Stories Høst – eSkrivekursus for kvinder
Din spirituelle skrivevej
Starter 7. august

Når de lyse nætter ender

Between Stories Høst starter helt symbolsk onsdag den 7. august, samme dag som de lyse nætter ender. Her står porten til høsten åben, nætterne bliver længere, mørket vokser stødt, stille og gradvist i naturligt tempo.

Vi forankrer os i nuet, det skabende øjeblik, og langsomt vender vi næsen hjemad og indad. Vi rydder lidt op i vores indre, så vi kan modtage høsten. I Between Stories høster vi via ordene og fortællingens kraft og øver os i at skrive fra sjæl og hjerte.

For høsten og efteråret er ikke kun en forberedelse til den kommende vinter. Det er i høj grad også et tidspunkt, hvor vi fejrer og siger tak for alt det, vi fik med igennem foråret og sommeren. Det, der bar frugt og som vi spiser og nyder godt af lige nu samt det, som vi gemmer til vinterens forrådskammer.

Du kan være med i Between Stories Høst som en fortsættelse på sommerholdet, men du kan også starte din skriverejse lige her. Between Stories Høst er for alle kvinder på livets tærskler og for dig, som ønsker at bruge skrivningen som en del af dit høst- og energiarbejde.

TILMELD MIG BETWEEN STORIES HØST

“Between Stories Høst” skriveforløbet vil være givende for dig, hvis du

“Between Stories” skriveforløbet vil være givende for dig, hvis

 • Du hænger fast i gamle historier (arbejde, relationer, begrænsninger m.m.) og ved, at du er vokset fra de historier
 • Du er i et mellemrum på din livsrejse. Between stories. Det gamle er forbi, men det nye er ikke begyndt endnu.
 • Du er trådt over en tærskel i dit liv og ind i en ny historie. Lige nu føles det uendelig skrøbeligt og sårbart og du vil gerne forankre dig og skabe et nyt fundament fra et sted dybt i dig selv.
 • Du ønsker at lytte til din indre stemme, din sjæl og styrke din intuition
 • Dit indre landkort stemmer ikke længere overens med det ydre landskab
 • Du er introvert og har brug for at skabe rum til fordybelse. For at lytte og skrive det, du hører, for at drømme med landskabet og vågne i en ny historie
 • Du ønsker at invitere intentionens og fortællingens kraft ind i dit liv
 • Du ønsker inspiration, skriveafsæt, spørgsmål til refleksion til at starte din skriverejse
 • Du vil øve dig på at skrive fra sjæl og hjerte
 • Du vil gerne lade ord og fortællinger blive en del af dit indre høstarbejde
 • Du vil gerne lære at bruge ord og fortællinger som en del af din spirituelle vej og måde

Varighed 8 uger
Pris: DKK 1100,-

RAVNERABAT ved tilmelding senest den 30. juni
Pris DKK 950,-

Beløbet er inklusive moms.

Du får:

  • 8 inspirationsbreve med skriveafsæt, spørgsmål til proces og refleksion, citater, skrivetips og skrivecoaching
  • 8 x introduktion til spirituel skrivning
  • Mulighed for løbende at stille spørgsmål til mig som skrivemor og guide i skrivebjergene og få værdifuld proces-skrivecoaching.
  • Gratis medlemsskab af mit skrivefællesskab Story Circle (c)

I forløbet får du som deltager spørgsmål til refleksion, der kan hjælpe dig i din proces. Du får mulighed for at dyppe pennen i det, der rører sig og du skærper din intuition og evne til at lytte. Hver uge har et tema, som du fordyber dig i og hver uge byder på skriveafsæt og en tur ud. Naturen og den naturlige cyklus spiller en stor rolle i Between Stories.

Din spirituelle skrivevej

Hver uge får du endvidere en øvelse, som kan hjælpe dig spirituelt og støtte dig i at bruge ord og fortællinger som en del af din spirituelle vej og måde.

Her er nøgleord ritualer, tarotkort, ord med særlig energi og kraft, meditation, årshjul, varselstagning i naturen, rutiner, disciplin og gentagelser.

Skriv med afsæt i høstens og efterårets energi – høst via ord og fortællinger

Between Stories er en hyldest til livets tærskler og det sjælearbejde, vi kan gøre via vores ord. Det er et skriveforløb for kvinder. Forløbet er baseret på min egen skriverejse og erfaring med tærskler og tomrum og tager afsæt i høstens og efterårets energi.

Du booster din skriveglæde og oplever magien i fortællingens kraft.

Invitation og detaljer finder du i linket her

TILMELD MIG BETWEEN STORIES HØST

Kærlig hilsen
Lene

Stream

Traveling women will inevitably encounter many gateways,
portals and tenuous partings in the shadowy fabric of worlds.
To reach such a threshold is one thing;
to work out a way through is another matter, requiring
determination, daring and some personal act of magic.
– Carolyn Hillyer –

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: